توانمندسازی کارمندان در نظام اداری کشور

توانمندسازی کارمندان در نظام اداری کشور

مقدمه:
آموزش منابع انسانی یکی از جنبه‌ های حیاتی در سازمان‌ ها است که با هدف تسهیل یادگیری شاخص‌ ها و مهارت‌ های مورد نیاز کارکنان، توسط کوشش‌ های برنامه‌ ریزی شده، تدابیری جهت تسهیل فرآیند تصمیم‌گیری در سازمان انجام می‌شود. شاخص‌های شغلی و سازمانی متعددی که به دانش، مهارت، و نگرش کارکنان مرتبط می‌شود، به عنوان “شایستگی” (Competency) مطرح می‌گردد.

توسعه منابع انسانی به عنوان یک رشته فعالیت برنامه‌ ریزی شده و سیستماتیک توسط سازمانها طراحی می‌شود تا فرصت های یادگیری لازم برای کسب توانمندی‌ ها جهت انجام وظایف فعلی و آینده شغلی و سازمانی فراهم گردد.

ابعاد توسعه منابع انسانی از جمله آموزش ، توسعه مسیر شغلی ، توسعه مدیریت و توسعه سازمان هستند. توانمندسازی کارمندان به معنای واگذاری مسئولیت به پایین‌ ترین سطوح سازمان به نحوی که از دانایی ، مهارت ، تجربه و انگیزه آنان برای پیشرفت اهداف سازمان بهره گرفته شود.

سیاست‌ ها و اقدامات سازمانی نیز باید بر مبنای ارزش‌ های اسلامی و احترام به سرمایه‌ های انسانی و اجتماعی انجام شود. ایجاد زمینه رشد معنوی منابع انسانی و ارتقاء سطح دانش ، تخصص و مهارت‌های آنان نیز از اهداف مهم توسعه منابع انسانی است.

در راستای توانمندسازی کارمندان، نهادینه‌ سازی اصولی مانند وجدان کاری ، انضباط اجتماعی ، فرهنگ خودکنترلی ، امانت‌ داری، صرفه‌ جویی ، ساده‌ زیستی و حفظ بیت‌ المال نیز اهمیت زیادی دارد.

مقاله حاضر با بررسی این اصول و راهبردها به طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی و توسعه‌ای در قالب نظام اداری کشور می‌ پردازد. این نقدها ، سیاست‌ها و تدابیری که توسط نظام اداری کشور برای تقویت توانمندی‌های کارمندان و مدیران در حوزه‌های اصلی نظام اداری به کار گرفته می‌شود را بررسی می‌نماید.

فهرست مطالب
آموزش منابع انسانی
توسعه منابع انسانی
توانمندسازی کارمندان
عوامل مؤثر در ایجاد توانمندی
توانمند سازی کارمندان درمحورها و اولویت‌های اصلی توسعه نظام اداری
آموزش و توانمندسازی کارمندان ومدیران در قانون مدیریت خدمات کشوری
نظام آموزش کارمندان و مدیران دولت
اصول، اهداف و راهبردهای آموزش کارمندان دولت
ساختار مدیریت و راهبری آموزش کارمندان دولت
فرآیندهای آموزش کارمندان و مدیران دولت
برون سپاری فعالیت های آموزشی
بورس آموزشی کوتاه مدت خارج کشور
انواع آموزشهای کارمندان و مدیران
گواهینامه‌های‌ آموزشی‌
نحوه احتساب آموزش های کارکنان و مدیران
شناسنامه آموزشی کارمندان
مدیریت اطلاعات آموزش کارمندان دولت

این مقاله در قالب پاورپوینت و درباره توانمندسازی کارمندان می باشد.

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 91

فرمت فایل: پاورپوینت