پاورپوینت تصمیم گیری

پاورپوینت تصمیم گیری

تصمیم گیری

بخشی از پاورپوینت
هدف: بررسی تصمیم گیری در سازمان و مفاهیم و الگوهای آن به طور اجمالی

مقدمه
اگر فعالیت های مختلف مدیریت را در نظر آورید ، به وضوح  مشاهده میشود که جوهر تمامی فعالیتهای مدیریت تصمیم گیری است. تصمیم گیری از اجزای جدائی ناپذیر مدیریت به شمار می آید و در هر وظیفه مدیریت به نحوی جلوه گر است. در تعیین خط مشی های سازمان ، در تدوین هدفها ، طراحی سازمان ، جزء اصلی و رکن  اساسی است. مدیر همواره مواجه با مواردی است که اخذ تصمیم را از جانب او طلب کند ، و کیفیت و چگونگی این تصمیمها است که میزان توفیق و تحقق هدف های سازمان را معین می کند .

از این رو آشنایی با شیوه ها و روشهای تصمیم گیری و آگاهی از تکنیکهای اخذ تصمیم برای مدیران واجد اهمیت بسیار بوده و با بهره گیری از این شیوه ها و ابزار هاست که توانائی مدیران در اخذ تصمیم ها کار آمدتر و مؤثر تر افزایش می یابد.

تعریف تصمیم گیری
انتخاب یک راه از میان راه های مختلف

فرآیند تصمیم گیری

تشخیص و تعیین مشکل
یافتن راه حل های ممکن برای رفع مشکل مذکور
انتخاب معیار برای سنجش و ارزیابی راه حل های ممکن
تعیین نتایج حاصل از هر یک از راه حل های ممکن
ارزیابی راه حل ها از طریق بررسی نتایج حاصل از آنها
انتخاب یک راه از میان راههای مختلف

مدل چیست:

الگویی که از واقعیت گرفته شده و روابط بین متغیر ها را نشان می دهد و می توان از آن برای پیش بینی در تصمیم گیری استفاده کرد.

انواع مدل:

  • مدل های کلامی – روابط بین متغیر ها را به کمک جملات و عبارات تشریح می کند.
  • مدل های ترسیمی – روابط بین متغیر ها را در قالب نمودار یا اشکال مختلف نشان می دهند.
  • مدل های تجسمی – وضعیت فیزیکی موضوع مورد بررسی را در مقیاس معینی مجسم می سازند.
  • مدل های ریاضی – روابط ریاضی بین متغیر ها را نشان می دهند.

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 15

فرمت فایل: پاورپوینت