برنامه‌ ریزی نیروی انسانی گامی اساسی در مدیریت منابع انسانی

برنامه‌ ریزی نیروی انسانی گامی اساسی در مدیریت منابع انسانی

در این پاورپوینت برنامه‌ ریزی نیروی انسان به‌ عنوان یکی از مهمترین فرآیندهای مدیریت منابع انسانی بررسی می‌شود. این فرآیند نقش مهمی در موفقیت سازمان ها ایفا می‌کند و به مدیران کمک می‌کند تا نیروی انسانی مورد نیاز سازمان را در زمان و مکان مناسب تأمین کنند.

مقدمه:
مدیریت منابع انسانی به عنوان یکی از پایه‌ های موفقیت سازمانی تأکید بر اهمیت بهره‌وری و کارآمدی انسانی در راستای دستیابی به اهداف کوتاه و بلند مدت دارد. در حالی که وسایل کار ، پول و مواد اولیه نیز اهمیت دارند اما نقش برجسته‌ای که منابع انسانی در مسیر توسعه سازمانی ایفا می‌کنند ز اهمیت بسزایی برخوردار است. مدیریت منابع انسانی عبارت است از طراحی برنامه‌ها ، سیاست‌ ها و فعالیت‌ هایی که به ارتقاء نیازها ، آرمان‌ ها و هدف‌های فردی و سازمانی می‌پردازد.

در مورد پیش‌بینی عرضه نیروی کار از منابع داخلی و خارجی سازمان روش‌های مختلفی ارائه شده که از جمله آن‌ها می‌توان به تجزیه و تحلیل روندی ، استفاده از ویژگی‌ های نیروی داخلی و روش‌های تقسیم وظایف اشاره کرد. استفاده از منابع داخلی نیروی کار و پیش‌ بینی نیازها با تأکید بر اهمیت روش‌ های ذهنی و عینی بخشی از این پاورپوینت را تشکیل می‌دهد.

مدیران در مدیریت منابع انسانی با چالش‌ها و تصمیمات متعدد رو به‌ رو می‌شوند و توانمندی در این زمینه به عنوان یک ضرورت برای جلب ، حفظ و بهره‌گیری بهینه از نیروی انسانی در سازمان‌ها آشکار می‌شود.

فهرست مطالب
اهمیت مدیریت منابع انسانی
دامنة فعالیت مدیریت منابع انسانی
اختیارات صف و ستاد
مسئولیت‌های مدیر صفی
مدیریت منابع انسانی و بهره‌وری
برنامه‌ریزی منابع انسانی
پیش‌بینی عرضه نیروی کار از منابع داخل سازمان
استفاده از منابع داخلی نیروی کار
پیش‌بینی عرضه نیروی کار از منابع خارجی سازمان
اصطلاحات رایج در زمینه شغل
نمونه ای از شرح شغل پرستار
چگونگی برآورد نیروی انسانی موردنیاز در پرستاری
روش‌های تقسیم وظایف در پرستاری
روش موردی
روش فعالیتی یا وظیفه‌ای
روش تیمی
پرستاری اولیه
روش مدولار
روش مکمل

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 128

فرمت فایل: پاورپوینت