برنامه ریزی شهری پایدار چارچوبی برای توسعه پایدار شهرها

برنامه ریزی شهری پایدار چارچوبی برای توسعه پایدار شهرها

مقاله برنامه ریزی شهری چارچوبی برای توسعه پایدار شهرها به بررسی اصول و مفاهیم کلیدی در طراحی شهری با رویکرد پایدار می پردازد. این مقاله نه تنها به اهمیت برنامه ریزی شهری برای مدیریت بهینه منابع و زیرساخت ها اشاره دارد بلکه چارچوبی را ارائه می دهد که در توسعه شهرها به ویژه با توجه به نگرش های اکولوژیک و اجتماعی موثر است. این مقاله بر تعادل بین توسعه اقتصادی ، حفاظت از محیط زیست و تقویت کیفیت زندگی شهروندان تاکید دارد و به برنامه ریزان و سازندگان شهری را ترغیب به اتخاذ رویکردها و استراتژی های پایدار و هماهنگ برای توسعه شهری می کند.

مقاله برنامه ریزی شهری پایدار

برنامه‌ ریزی شهری:

مجموعه بررسی‌ها در مورد مسائل موجود در جامعه شهی و تنظیم برنامه جهت رشد و توسعه آینده شهری را برنامه‌ ریزی شهری می‌نامیم.

تقسیم‌ بندی برنامه‌ ریزی از نظر زمانی:

 1. برنامه‌ ریزی کوتاه مدت ( یک تا سه ساله)
 2. برنامه‌ ریزی میان مدت ( سه تا هفت ساله)
 3. برنامه‌ ریزی بلند مدت ( هفت تا ده ساله)

برنامه‌ ریزی شهری

برنامه‌ ریزی از نظر وسعت به چهار دسته تقسیم می‌شود:

 1. برنامه‌ ریزی در سطح ملی
 2. برنامه‌ ریزی در سطح منطقه‌ای
 3. برنامه‌ ریزی در سطح زیر منطقه‌ای
 4. در سطح محلی ( که عملا در سطح یک شهر است.)

شهرسازی: بررسی مجموعه مسائل فیزیکی( کالبدی) شهرها و ارائه راههای مناسب رشد و توسعه جامعه در ارتباط بامسائل یاد شده می‌باشد.

روند تهیه طرح تفضیلی:

می‌خواهیم برای A طرح تفضیلی بدهیم( ۱۰۰ هکتار از یک شهر)
1- طبق طرح جامع افق جمعیتی: در هر هکتار ۱۲۰ نفر مناسب است.پس جمعیت کل ۱۲۰۰۰ نفر در A می‌باشند.

روند تهیه طرح تفصیلی

طرح تفضیلی شامل ۴ قسمت است:

 1. شبکه معابر ( که بین ۲۵ تا ۳۵% فضای شهری را اشغال می‌کند)
 2. سرافه شهری ( عبارت است از فضای اختصاص یافته شهر به ازاء هر نفر)
 3. سرانه مسکونی ( میزان زیربنای مسکونی به ازاء هر نفر در شهر است.)
 4. سرانه خدماتی ( ۲۵تا۳۵%)
 • بعد خانوار: متوسط جمعیت هر خانواده در شهر
 • معمولاَ به سرانه‌های غیر مسکونی عدماتی می‌گویند.
 • مهمترین عامل که تعیین کننده شبکه معابر است جمعیت ساکن در منطقه می‌باشد.

سرانه شهری:
میزان سطوح استاندارد اختصاص یافته به هر کدام از کاربریها به نسبت جمعیت هر شهر را سرانه شهری می‌نامند.

کاربری زمین: تعیین نوع عملکرد قظعات اراضی در سطح شه توسط طرح تفضیلی را کاربری زمین می‌نامیم.

توسعه پایدار شهرها

فهرست مطالب

شهرسازی:
تقسیمات کشوری:
قوانین مخصوص اداره دستگاههای دولتی عمومی و دولتی:
قانون تشکیلات شوراها و شهرداری‌ها:
محدوده شهر ها
انواع طرح‌های کشوری
طرحهای تفضیلی و انواع طرح‌های شهرسازی
برنامه ‌ریزی:
برنامه‌ ریزی شهری:
روند تهیه طرح تفضیلی:
شهرسازی
سرانه شهری:
تراکم
تراکم ساختمانی

عوامل مؤثر در چگونگی طراحی شبکه معابر شهری:
تراکم متوسط شهری
تراکم جمعیتی
دلایل جذب جمعیت روستاها، در شهرها:
مشکلات جذب جمعیت روستاها، در شهرها:
وجه غالب عملکردی شهرها:
وظیفه شهرساز:
شهرساز:
شناخت انواع شهرها( نظریه‌های شهرسازی).
طرح‌ریزی شهری
عوامل گسترش شهرها:
ایرادات نظریه هاوارد:
نظریه تونی گارنیه( شهر صنعتی):
نظریه شهرسازی لوکوربوزیه
تعریف شهرسازی در منشور آتن:
تفاوت مزایده و مناقصه:
مناقصه محدود:
پیمانکار

نگرشی بر تهیه طرح‌های جامع و تفضیلی:
کارفرما:
وظیفه مشاور:
عوامل مورد نیاز مشاور جهت تهیه طرح:
رده‌بندی طرح‌های مطالعاتی:
تاریخچه معماری:
عناصری معماری در طول تاریخ و در حال حاضر متأثر از چهار عامل است:
تعریف معمار و مهندس معمار:
نقش مهندس معمار در پروژه‌ های عمرانی:
آشنایی با عملکرد و نقش معمار در ارتباط با طرح و پروژه‌های ساختمانی:
ساختمانهای صنعتی:
محیط ساختمان

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 32

فرمت فایل: WORD