دانلود مقاله در مورد انواع سد

دانلود مقاله در مورد انواع سد

سدها سازه های مهندسی مهمی هستند که در مدیریت منابع آب و تامین انرژی نقش حیاتی ایفا میکنند این مقاله به بررسی انواع مختلف سدها کاربردها و چالشهای آنها می پردازد.

مقدمه مقاله سد

سد به عنوان یک سازه حیاتی در مدیریت منابع آب و تأمین انرژی نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. در این مقاله مفهوم سد به عنوان هر مانعی در مسیر جریان آب که باعث افزایش ارتفاع آب در بالا دست خود می‌ شود و موجب ذخیره‌ سازی آب می‌گردد بررسی شده است. این سازه‌ها به منظور تأمین نیازهای مختلف از جمله آبیاری ، تولید انرژی، و کنترل سیلاب در نقاط مختلف جهان احداث می‌شوند. در فصل اول، انواع مختلف سد و هدف اصلی از ایجاد آنها مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

فصل دوم به مطالعات اولیه مرتبط با ساخت سدها اختصاص دارد. این فصل شامل بررسی انتخاب محل برای احداث سد، اثرات فیزیکی، شیمیائی، بیولوژیکی ، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی سدها و همچنین عوامل موثر در انتخاب سد می‌باشد.

در فصل سوم ضوابط و معیارهای اجرایی در ساخت سدها به عنوان مرحله‌ای اساسی در فرآیند احداث مورد بررسی قرار گرفته‌اند. همچنین خصوصیات بتن حجیم و منابع مرتبط با آن در این فصل مورد توجه قرار گرفته‌اند. این مقاله با توجه به فهرست مطالب گسترده خود اطلاعات جامع و کاملی ارائه می‌دهد تا افراد علاقمند به موضوع سد سازی را در درک بهتری از این زمینه یاری نماید.

فهرست مطالب

فصل اول
انواع سد ۱
تعریف سد ۲
هدف از ساخت سد ۳
انواع سدها بر اساس نوع مصالح بدنه ۳
انواع سدها بر اساس رختارسازه ای ۴
انواع سدهای بتنی ۶
سدهای بتن غلطتکی ۹

فصل دوم
مطالعات اولیه پروژه سد سازی ۱۰
بررسی و ارزیابی عمومی ساختگاه (انتخاب محل سد ۱۱
اثرات فیزیکی و شیمیائی احداث سد ۱۷
اثرات بیولوژیکی سدها ۱۷
اثرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ۱۷
بررسی عوامل موثر بر انتخاب سد ۱۸
شرایط زمین شناسایی و پی سد ۱۸
مصالح ساختمانی ۱۹
عوامل هیدرولیکی ۱۹
شرایط اقتصادی ۲۰

فصل سوم
ضوابط و معیارهای اجرایی ۲۱
خصوصیات بتن حجیم ۲۸
منبع ۲۹

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 29

فرمت فایل: WORD