تحقیق ارتباط فضا ها

تحقیق ارتباط فضا ها

ارتباط فضا ها

تعریف فضا :
در تعریف فضا بسیار گفته اند و شاید بتوان گفت که ممکن است در آینده تعاریف دقیقتری نیز ارائه شود. اما به زبان ساده می توان گفت فضا مقدار جایی است که برای مقصود معینی در نظر گرفته می شود. این مقدار جا ( فضـا ) ممکن است محسوس و مملوس و مادی و یا غیر مملوس و ذهنی باشد.

چگونگی درک فضا

انسان فضا را به سه صورت درک می کند . با در نظر گرفتن فواصل تا نقاط ثابت به وسیله نور و سایر عوامل و یا ترکیب خطوط و پرسپکتیو با وجود این در هر کدام از این مشاهدات ممکن است اشتباهی رخ دهد ، زیرا درک ما از فضا به سادگی و به وسیله نور تغییر می یابد. سیستم های خطی قابل تغییر اند و نقاط ثابت همیشه در محل هایی که تصور می شود ، قرار نگرفته اند.

عملکرد فضاهای مسکونی

در فضاهای مسکونی باید طرح فضاها به گونه ای انجام پذیرد که هر یک از آنها تناسب با عملکرد مربوطه طرح شده و پاسخگویی تنظیم مبلمان وسایل و تجهیزات مورد نیاز آن باشد.
همانگونه که ذکر شد یکی از نکات بسیار مهم طراحی رعایت ارتباط مناسب بین فضاهای مختلف واحد مسکونی است. یعنی ، طرح پس از آنکه فضاهای مورد نیاز خانه را تعیین کرد ، ارتباط مناسب و محل مناسب هر فضا را مشخص می کند.
هنگام تعیین محل مناسب هر فضا و ارتباط مطلوب آن با دیگر فضا ها ، دو نکته مد نظر قرار می گیرد :
الف – محل مناسب فضاهای اصلی با توجه به نیاز آنها به نور طبیعی ، چشم اندار ، تهویه و…
ب – ارتباط مناسب آن با فضای دیگر با امکان دسترسی مناسب و عدم تداخل عملکردها.
هنگام طراحی ، ابتدا ارتباط مناسب بین عملکرد های عمده و پس از آن ارتباط عملکردهای فرعی درنظر گرفته می شود.
مثلاً در طراحی خانه سعی می شود ابتدا ارتباط مناسب بین سه عملکرد عمده آن یعنی ارتباط فضاهای زندگی و ارتباط با دیگران ، تغذیه و خواب تعیین شودو محل های مناسب هر یک مشخص گردد . معمولاً این عمل با یک دیاگرام که شکل بسیار ساده ای از فضاها و نحوۀ ارتباط آن بایکدیگر است ، انجام می شود این دیاگرام را ( مسیر دستی) یا (فلوچارت) و یا دیاگرام عملکردی فضا ها می نامند.

توصیه های ضروری

۱- مسیر حرکت های اصلی را کوتاه کنید: با در نظر گرفتن این نکته که فاصله بین فضاهای اصلی ساختمان در هر چند روز چند بار طی می گردد، ضرورت کوتاه کردن این فواصل ، روشن خواهد شد. لذا سعی می شود فواصل دسترسی تا حد ممکن کوتاه شود.

۲- از تداخل عملکرد فضاها جلوگیری کند . در نظر بگیرید که می خواهید از فضای ورودی به اتاق خواب بروید ، اگر در مسیر مجبور باشید از فضاهای دیگر عبور کنید، تداخل عملکرد ایجاد می شود و مسیر عبور یا دسترسی ، نامطلوب است . لذا طرح قرارگیری فضاها باید به گونه ای باشد که مسیر دسترسی حتی الامکان مستقیم و بدون قطع فضاهای غیر ضروری ( غیر مربوط ) دیگر باشد.

۳- سعی کنید عملکرد هر فضا تا حد الامکان تأمین کننده ۲ عملکرد مربوط یا نزدیک به هم باشد . بدین ترتیب استفاده بهینه از فضاها انجام می گیرد و طرح شما قابلیت انعطاف خواهد داشت . در بعضی از عملکردهای مرتبط ( نزدیک به هم) برای راهنمایی آورده شده است .
۱- پذیرایی و غذا خوری
۲- نشیمن ، زندگی و تماشای تلویزیون
۳- پذیرایی ، نشیمن و مطالعه (کار)
۴-آشپزخانه و رختشویی خانه
۵- حمام و رختشویی خانه ( ماشین لباسشویی)
۶- گاراژ و رختشویی خانه
۷- گاراژ و کارگاه
۸- اتاق خواب والدین ، رختکن و حمام
۹- اتاق خواب بزرگ ، مطالعه و تحریر
۱۰- اتاق خواب بخش خیاطی و اتو

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 12

فرمت فایل: WORD