پاورپوینت تاریخچه مبلمان یونان و روم باستان

پاورپوینت تاریخچه مبلمان یونان و روم باستان

تاریخچه مبلمان یونان و روم باستان در ۲۵ اسلاید
بخشی از پاورپوینت
تمدن یونان
آنچه از مدارک و اسناد تاریخی کم دوره یونان بدست می آید، در جوامع ابتدائی یونان، مبلمان مانند مصر تنها جنبه کاربردی یا تشریفاتی نداشته، بلکه هر دو جنبه مدنظر بوده است. در این زمینه کشفیات باستان شناسی کاخ نوسوس درجزیرهکرت و تمدن میسن، از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا که مبلمان در متن فضا، درسرایی که شاه سخنرانی می کرد و نیمکت های سنگی وزیران و مشاوران در سوی دیگر فضا قرار داشت، دیده می شود.

اتاق تخت گاه پادشاهی، مدل بازسازی شده کاخ نوسوس، تمدن میسن از تمدن های پایه گذار تمدن یونان

مبلمان طرح یونانی

در واقع گستره مبلمان یونان و نوع آن، مشابه نمونه های مصری آن شامل صندلی، میز، چهارپایه، صندوق به استناد منابع مطالعاتی، نقاشی روی گلدان ها، مجسمه ها طی کشفیات باستان شناسی و مدل های بازسازی شده اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم در آتن است.صندلی یونانی را می توان به دو نوع اساسی تقسیم کرد:
نوع اول، تخت سنگی یا جایگاه افتخار وشکوه که از نمونه های اولیه آن در مصر و بین النهرینایده گرفته است.این نوع صندلی در مجسمه های مذهبی خدایان در معابد و در موارد نادر در خانه های طبقه مرفع جامعه یونانی دیده میشود. همچنین تصاویر روی گلدانهای سفالی بدست آمده از تمدن یونان که بیانگر زندگی روزمره یونانی است و یکی از آنها نیز در فهرست متعلقات السیبیاد ذکر شده است.

نوع دیگر، که در دوره یونان و رم استفاده می شد، جایگاه حاکمان و دیگر افراد مهم جامعه در تئاترها بود و از آنجایی که در فضای آزاد مورد استفاده قرار می گرفت، از سنگ مرمر ساخته می شد و دارای پشتی انحنادار و بازوهایی در طرفین بود.

صندلی و جایگاه باشکوه مقامات مهم اجتماع یونان در بقایای تئاتر دیونیسوس آتن که تماماً از سنگ تراشیده شده اند.

مبلمان یونان باستان

اما، هیچ نمونه صندلی مانند کلیسموس یا صندلی سبک یونانی در منابع مختلف تاریخ پژوھی ذکر نگردیده است، که بیشتربه جنبه راحتی و کاربردی بودن صندلی در میان سایر مدل های دوره خودتاکید دارد. به نظر می رسد این صندلی کاملا ازابداعات مبلمان یونانی بودهزیرا که هیچ نمونه اولیه مصری و بین النهرینی نداشته است. روش ساخت کلیسموس در هنر یونان، یک انقلاب به شمار می رود. در هنریونان کلیسموس، جزء مبلمانی محسوب می شد که زنان از آن بهره می بردند. نمونه ای از کلیسموس بر روی حجاری سنگ قبرهگسو ، در موزه ملی آتن دیده می شود. می توان کلیسموس را صندلی استاندارد شده دوره آرکائیک یونان برشمرد. پشتی صندلی و پایههای عقبی یک منحنی پیوسته را می سازد و پایه های جلویی، قرینه پایه های عقبی ساخته شده اند تا تعادل صندلی در طرفین نمود یابد.پشتی صندلی با چوبی منحنی شکل تا ارتفاع شانه ها پوشیده شده است و با میله ای میانی در پشت، مهار شده است.

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 25

فرمت فایل: پاورپوینت