تحقیق برنامه ریزی آموزشی

تحقیق برنامه ریزی آموزشی

برنامه ریزی آموزشی

مقدمه مقاله
میدانیم که برنامه ریزی برای هر سازمان و ادارهای دارای اهمیت خاصی میباشد. هیچگاه بدون برنامه ریزی صحیح نمی توان به اهداف از پیش تعیین شده دسترسی پیدا کرد. در این مجموعه سعی میشود برنامه ریزی آموزشی و اصول مربوط به آن را که جایگاه ویژه ای دارد بیان گردد. برنامه ریزی در یک مفهوم کلی یعنی پیش بینی راهها، روشها و امکانات برای رسیدن به یک یا چند هدف. برنامه ریزی صحیح نقش مهمی در توسعه و رشد یک کشور در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی دارد به عبارتی میتوان گفت برنامه ریزی باعث از قوه به فعل در آوردن استعدادها و توانایی ها و در نهایت توسعه و رشد در زمینه های مختلف میگردد.

فهرست مطالب
مقدمه
تعریف
اصول برنامه ریزی
ساختار فرایند برنامه ریزی آموزشی
تفاوت برنامه ریزی آموزشی با برنامه ریزی درسی
مسائل اساسی برنامه ریزی
نحوه عملیاتی کردن برنامه ریزی
رابطه توسعه با برنامه ریزی آموزشی
برنامه ریزی استراتژیک در آموزش
فرآیند برنامه ریزی استراتژیک
واحد برنامه ریزی آموزشی
اهداف و فعالیتها
برنامه ریزی آموزشی در برنامه های جدید آموزشی
مقاله های بازنگری و بهینه سازی برنامه های آموزشی موجود
پیشرفت کار
منابع

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 15

فرمت فایل: WORD