پاورپوینت اضطراب امتحان در دانش آموزان

پاورپوینت اضطراب امتحان در دانش آموزان

دانلود پاورپوینت در مورد اضطراب امتحان در دانش آموزان در اثر استرس های محیطی ، علل و روش های کنترل و پیشگیری ، درمان

اضطراب امتحان در اثر استرس های محیطی، فشارهای روانی و خودپنداری ضعیف دانش آموز از استعداد و توانایی هایش ایجاد می گردد و به مرور زمان  موجب بی تمرکزی، آشفتگی ذهنی، ارزیابی غلط، واکنش های ناخوشایند جسمانی و افت عملکرد فرد می شود. کودکی که وارد دبستان می شود هیچ ترسی از امتحان ندارد، این والدین، مربیان، آموزگاران، هم کلاسی ها و دیگر اطرافیان هستند که کودکان را نسبت به امتحان آشفته و پریشان می کنندودر سال های بعد به این مشکل دچار می شوند .پیامدهای این اضطراب می تواند بیزاری از درس و مدرسه باشد. در ۲۰ تا ۳۰ درصد دانش آموزان  کودک و نوجوان اضطراب امتحان شیوع دارد. این موضوع در دختران شایع‌تر از پسران است.

تعریف اضطراب :
اضطراب حالت هیجانی ناخوشایند و ناشناخته ای است که معمولا با پریشانی، ترس، تپش قلب، تعریق، سردرد، بی قراری همراه است. اضطراب امتحان وقتی پیش می آید که دانش آموز به توانایی و استعداد خود به خصوص در فصل امتحانات دچار نگرانی می شودو نمی تواند مانند همیشه عملکرد واقعی خود را بروز دهد . همه ما با تجارب اضطراب خصوصا هنگام امتحانات مهم مثل کنکور کم و بیش آشنا هستیم .اگر مقدار این اضطراب کم باشد طبیغی است چون بر کوشش فرد می افزاید ،مشکل زمانی است که از حد طبیعی خارج شده و باعث کاهش عملکرد تحصیلی فرد شود .

علل اضطراب امتحان :
الف ـ عوامل مربوط به خود فرد  : مانند پایین بودن اعتماد به نفس، هوش، تمرکز ،روش های نادرست مطالعه و انتظارات نادرست از خود.
ب ـ مدرسه و جامعه : انتظارات نامعقول  معلمان، والدین ، وجود  رقابت بین شاگردان ، سیستم آموزشی حاکم بر مدارس، رواج مدرک گرایی در جامعه .
ج ـ عوامل خانوادگی چون شیوه تربیتی  نادرست والدین، انتظارات سطح بالای والدین و اعضای خانواده،مقایسه کردن فرزندان با یکدیگر،  فضای عاطفی حاکم بر خانواده، ویژگی های شخصیتی والدین و طبقه اقتصادی و اجتماعی .

روشهای پیشگیری از اضطراب امتحان

پاورپوینت اضطراب امتحان در دانش آموزان

انواع اضطراب امتحان
الف) اضطراب تسهیل کنند‌‌ه یا تسریع کنند‌‌ه:
ب) اضطراب ناتوان کنند‌‌ه:

الف) اضطراب تسهیل کنند‌‌ه یا تسریع کنند‌‌ه:
اضطرابی که کم و د‌‌ر حد‌‌ معقول باشد به گونه ای که موجب تلاش بیشتر برای کسب موفقیت می‌شود‌‌ و نتیجه بهتری را برای فرد به ارمغان بیاورد، اضطراب تسهیل یا تسریع کنند‌‌ه نامیده می‌شود‌‌.

نشانه‌ها:
داشتن هیجان به هنگام مرور درس ، اعتراض به کوچکترین مزاحمت و حبس کردن خود در خانه ، درس خواندن با صدای بلند ،عدم توجه به حرفهای اطرافیان و اعتراض به خواسته هایشان ، بی اشتهایی.

چگونه بر اضطراب امتحان غلبه کنیم

پاورپوینت اضطراب امتحان در دانش آموزان

ب) اضطراب ناتوان کنند‌‌ه:
به حالت د‌‌لهره شد‌‌ید‌‌ی که یا خود‌‌ فرد‌‌ د‌‌ارد‌‌ و یا اطرافیان آن را د‌‌ر فرد‌‌ تشد‌‌ید‌‌ می‌کنند اضطراب ناتوان کننده اطلاق می گردد‌‌. باعث ایجاد عملکرد‌‌ ضعیف در فرد می شود.

نشانه‌ها:
هیجان زیاد ودستپاچه شدن هنگام مرور درس ها ، اعتراض به این قضیه که هرچه می خواند چیزی نمی فهمد ، ترس از گرفتم نمره کم در امتحانات ، ناخن جویدن ؛کندن پوست لب ویا بازی با موی سر هنگام خواندن درس ، بی اشتهایی، بهانه گیری های بی دلیل .

راههای پیشگیری از اضطراب :

  1. عواملی که مخل آرامش اند باید حذف گردند .
  2. نگرش خانواده و معلمان در مورد دانش آموزان باید تغییرکند.
  3. دانش آموز برای درس خواندن به محیط آرام وبدون دغدغه نیاز دارد .
  4. توجه والدین به استعداد و توانایی فرزندانشان وانتظار از آن ها مطابق این توان.

فهرست مطالب پاورپوینت
اضطراب امتحان
علل اضطراب امتحان
انواع اضطراب امتحان
الف) اضطراب تسهیل کنند‌‌ه یا تسریع کنند‌‌ه:
ب) اضطراب ناتوان کنند‌‌ه:
نشانه‌ها
راههای پیشگیری از اضطراب
روش های کنترل اضطراب
– آرمیدگی
– ورزش
– تغذیه
راهکارهای مقابله با اضطراب (امتحان)
۱- آماده سازی برای غلبه بر اضطراب
۲- تغییر دادن نگرش های خود
۳-توجه به نکات پایه
برای داشتن حداکثر کارایی درجلسه امتحان
هنگام دریافت برگه امتحانی
سؤالات چند گزینه‌ای
در صورت ادامه یافتن اضطراب
بعد از امتحان
پایان

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 20

فرمت فایل: پاورپوینت