پاورپوینت راهکارهای تقویت اعتماد به نفس

پاورپوینت راهکارهای تقویت اعتماد به نفس

راهکارهای تقویت اعتماد به نفس

بخشی از مقاله و پاورپوینت
سعی کنید در برخورد با کودکان و نوجوانان، توانمندی های آنها را مورد نظر قرار دهید، نه ناتوانی ها را.
زمینه کسب تجربه های خوشایند از فعالیت های مستقل و آزاد را برای آنها فراهم کنید.
تجربه های موفقیت آمیز آنان را افزایش دهید.
قدرت تحمّل کودکان و نوجوانان را برای مواجه شدن با ناکامی های احتمالی افزایش دهید.
رفتار مصمّم و مطمئن و در عین حال مطلوب کودکان و نوجوانان را تقویت کنید.
کودکان و نوجوانان را در کنترل احساسات و عواطف خود یاری دهید.

چگونه اعتماد به نفس خود را تقویت کنیم

مهارتهای اجتماعی کودکان و نوجوانان کمرو و فاقد اعتماد به نفس را افزایش دهید.
آنان را با الگوهای رفتاری مطلوب آشنا کنید

از انجام هر گونه رفتار تنبیهی و تحقیرآمیز درباره ی دانش آموزان خودداری کنید.
از مقایسه کردن دانش آموزان بپرهیزید و تفاوتهای فردی را مورد نظر قرار د

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 18

فرمت فایل: پاورپوینت