مقاله برنامه ریزی آموزشی

مقاله برنامه ریزی آموزشی

برنامه ریزی آموزشی
مقدمه مقاله
با توجه به نقش و اهمیت آموزش و پروش بخصوص تربیت نونهالان این مرزوبوم لازم است که همه کار های متصدیان این امر مهم هم با تدبیر و اندیشه خاصی صورت گیرد تا همه ابعاد تربیت و آموزش توجه شود و برای رسیدن به اهداف تعیین شده از طرف مسئولین زیربط و دست اندرکاران امر تعلیم وتربیت داشتن برنامه مهمترین پایه و اساس کار است. برنامه عبارتست از تصمیمات و پیشگوئیهایی که مارا به هدف سازمانی خود می رساند هیچ کاری بدون برنامه پیش نمی رود اگر هم پیش رود حتماً با نقص زیادی همراه خواهد بود و با وجود نقص های زیاد پیش برد کار بسیار با زحمت خواهد بود لذا وجود برنامه در راه رسیدن به اهداف امری انکار ناپذیر و صددرصد ضروری است.

یکی از وظایف مهم مدیریت برنامه ریزی دقیق و کامل است که زیرمجموعه خود با استفاده از آن برنامه بسوی اهداف تعیین شده سازمانی خود هدایت می شوند.

فهرست مطالب
مقدمه
انواع برنامه ریزی
اهداف برنامه ریزی:
دستیابی
عمده ترین مسائل و تنگناها
تعیین هدف
مبنای هدف گذاری
راههای رسیدن به هدف

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 18

فرمت فایل: WORD