پاورپوینت نماتدها

پاورپوینت نماتدها

این فایل پاورپوینت شامل 17 اسلاید بوده و درباره نماتدها می باشد.

نماتدها به گروهی از جانوران پر سلولی و کرمی یا نخی شکل گفته می‌شود که دارای ساختمان غیر بند بند هستند و در یک یا دو انتها ممکن است باریک تر شده باشند.

نماتدها از بی‌ مهرگان هستند و در یک انتهای بدن سر و در انتهای دیگر دُم قرار دارد نماتدها رشته ای یا کرمی شکل بوده ولی ماده برخی از آنها ممکن است متورم و باد کرده باشد. مانند نماتد ماده Meloidogyne (گلابی شکل) و یا Heterodera (لیمویی شکل) می‌ باشد.

اندازه نماتدها متغیر می‌باشد و طول آنها در نماتدهای انگل گیاهی بین 10-1 میلی متر است ولی در آسکاریس به 30-20 سانتی متر و در کرم پیوک به 120 سانتی متر هم می‌رسد. بیشتر نماتدهای انگل گیاهی با چشم غیر مسلح دیده نمی‌شود و نازک و نیمه شفاف هستند. حدود 1500 گونه نماتد شناخته شده است که فقط 10%  آنها انگل گیاهان می‌باشند.

نماتدهای انگل گیاهی دارای یک نیزه دهانی یا استایلت Stylete هستند که در نماتدهای آزاد-زی وجود ندارد. اکثراً نماتدهای گیاهی متعلق به راسته Tylenchida و تعداد کمی نیز در راسته Dorylaimida هستند. مری نماتدهای انگل گیاهی دو قسمتی است که در قسمت میانی مری ماهیچه هایی برای مکش وجود دارند. استایلت برای نفوذ به سلول و تزریق بزاق به منظور حل کردن محتویات سلول به کار برده می‌شوند.

نماتدهای بیمارگر حشرات

نماتدهای انگل گیاهی اغلب در خاک زندگی می‌کنند و ریشه و سایر اندام های زیر زمینی گیاه را مورد حمله قرار میدهند. ولی برخی مانند نماتد گال دانه گندم و نماتد ساقه یونجه و پیاز به اندام های هوایی گیاه نیز حمله می‌کنند.

نماتدهای انگل گیاهی بصورت خارجی و یا داخلی هستند. انگل های خارجی معمولاً در بیرون بافت گیاه قرار دارند و با استایلت خود موادغذایی را از درون بافت گیاه کسب می‌کنند. ولی انگل های داخلی مانند Meloidogyne  وارد بافت گیاه شده و ممکن است تا ناحیه استوانه مرکزی نیز پیشروی نمایند.

برخی نماتد ها مانند Meloidogyne می‌‌توانند باعث شکسته شدن مقاومت گیاهان به برخی قارچ‌ های مولد پژمردگی آوندی مثل Fusarium شوند و از این طریق بیماری را گسترش دهند.

نماتدها می‌توانند در انتقال برخی قارچ ها و باکتری ها دخالت کنند ولی تنها در مورد برخی ویروسها بعنوان ناقل واقعی Vector شناخته شده اند.

علایم بیماریهای ناشی از نماتدها

  • پیچیدگی و تورم ساقه و برگ
  • کوتولگی یا کم رشدی یا ضعف عمومی
  • کم رشدی ریشه و کوتاه و کلفت شدن ریشه
  • گال یا غده های هوایی (روی برگها، ساقه و یا در بذر مانند نماتد گال دانه)

روشهای مبارزه

مبارزه زراعی

  1. پرهیز از استفاده از بذر، غده یا پیاز آلوده.
  2. جلوگیری از حمل و نقل خاک و اندامهای گیاهی آلوده (قرنطینه) از نقاط آلوده به سالم.
  3. درصورت امکان سوزان یا کپوست کردن بقایای گیاهای آلوده (کپوست زمانی مؤثر است که حرارت از ˚c45 –60 درجه بالاتر رود).

فهرست مطالب

تنوع نماتدها
علایم بیماریهای ناشی از نماتدها
تخریب دیواره ی سلولی به وسیله­ی آنزیم­ها
روشهای مبارزه

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 17

فرمت فایل: پاورپوینت