مقاله سلنیوم و اصلاح آلودگی آن در خاک

مقاله سلنیوم و اصلاح آلودگی آن در خاک

سلنیوم و اصلاح آلودگی آن در خاک
چکیده
در این مقاله بر حسب نیاز به تحقیق و مطالعه این موضوع بنا به پیشنهاد و راهنمایی استاد محترم در ابتدا با بیان مقدمه ای کوتاه در مورد تاریخچه سلنیوم به بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و نیز اشکال سلنیوم در طبیعت برای آشنایی بیشتر پرداخته شده است. و پس از آن موارد مصرف این عنصر در صنایع مطرح گردیده و با دادن یک دید کلی راجع به ماهیت سلنیوم به بررسی تاثیرات آن بر جانداران از جهت خطرات مصرف زیاد و نیز مصرف کم آن پرداخته شده است و نهایتا به بررسی دقیق نقش سلنیوم در بدن انسان و نیاز روزانه به آن با توجه به سن و شرایط محیطی پرداخته شده در ادامه نیز به روشهای جبران کمبود سلنیوم در دام و همچنین از نمونه خوراکیهای حاوی سلنیوم زیاد یاد گردیده است در قسمت دوم این پروژه به بررسی خاکهای حاوی سلنیوم پرداخته شده و نیز بر آلودگی خاک توسط این عنصر تکیه گردیده است و در آخر به روش گیاه پالایی به عنوان راهی برای از بین بردن این آلودگی از محیط نگاه شده است و در این بین به معرفی برخی از گونه های گیاهی موثر در این روش و همچنین بررسی نتایج آزمایشهای مربوط به مفید بودن گیاه پالایی برای از بین بردن آلودگی سلنیوم از محیط آورده شده است. و در انتها به عنوان راهبردی مفید نتایج و اثرات ورود علم بیوتکنولوژی و مهندس ژنتیک و اصلاح نباتات را در گیاه پالایی معرفی گردیده است.

امید به اینکه این مکتوب ناچیز آغازی برای ادامه راه مطالعه و تحقیق در این موضوع برای دیگر عزیزان باشد.

فهرست مطالب
فصل اول- خصوصیات سلنیوم
مقدمه:
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی: سلینوم
جدول ۱: خصوصیات عمومی‌سلینوم
جدول  ۲: خصوصیات فیزیکی سلینوم
جدول ۳: انرژی یونش سلنیوم
جدول ۴: آرایش اتمی‌و عدد اکسیداسیون سلنیوم
جدول ۵: خصوصیات ظاهری سلنیوم
جدول ۶: واکنشهای سلنیوم با مواد دیگر
جدول ۷: اشکال سلنیوم
جدول ۸: شعاعهای اتم و یون سلنیوم
جدول۹: هدایت الکتریکی سلنیوم
جدول ۱۰: ایزوتوپهای عنصر سلنویم
خصوصیات و اشکال سلنیوم در طبیعت
حضور و تولید سلنیوم در طبیعت
جدول ۱۱: غلظت سلنیوم در آب و ارگانهای مربوط به آن
موارد استفاده سلنیوم در صنایع
فصل دوم  تاثیرات و خطرات سلنیوم
تاثیرات سلنیوم جانداران
نقش سلنیوم در بدن انسان و بررسی نیاز روزانه به آن
نقش فیزیولوژیکی سلنیوم
جدول ۱۲: مقدار مصرف مجاز روزانه سلنیوم برای افراد با توجه به گروه سنی آنها
جدول ۱۳: بعضی از منابع خوراکی برای تامین سلنیوم بدن
خطرات مصرف بیش از حد سلنیوم
جدول ۱۴: رابطه میان مصرف سلنیوم و کاهش درصد ابتلا به بیماریهای مربوط به آن
نمودار مقایسه افراد مصرف کننده رژیم سلنیومی‌و افراد معمولی در جامعه
جدول ۱۵: میزان تعمل پذیری افراد نسبت به جذب سلنیوم برای حالت سمیت
خطرات مصرف زیاد سلنیوم برای سلامتی
جدول ۱۶: مقایسه میزان غلظت سلنیوم در بافتهای گیاهی
خطرات کمبود سلنیوم در بدن
روش اول: تزریق سلنیوم
روش دوم: د ادن سلنیوم خوراکی
جدول ۱۹- علوفه ها و مقدار سلنیوم آنها برای تغذیه دام
نمونه هایی از خواراکیهای حاوی سلنیوم زیاد
جدول ۲۰- خوراکیهای مناطق سلنیومی
فصل سوم- آلودگی سلنیوم و نحوه از بین بردن آن
نمونه هایی از خاکهای حاوی سلنیوم زیاد
غلظت سلنیوم در خاک
جدول ۲۱- مقدار سلنیوم در خاک و ارتباط آن با مواد مادری خاک
آلودگی سلنیوم در خاک
نحوه از بین بردن آلودگی به روش گیاه پالایی
معرفی برخی از گونه ها و گیاهان مفید در phytoremediation
بررسی و نتایج آزمایشهای مربوط به Phytoremediation
وارد شدن علم بیوتکنولوژی در phytoremediation
نتایج و بحث
منابع و ماخذ

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 80

فرمت فایل: WORD