پاورپوینت خانواده کدوئیان (سبزیجات)

پاورپوینت خانواده کدوئیان (سبزیجات)

گیاهان خانواده کدوئیان سبزیجات

تیره کدوئیان
تیره کدو شامل گیاهانی علفی و غالباً پیچان و یا دارای اندام های پیچک مانندند. اندام های پیچکی در گیاهان این تیره، منشا متفاوت دارند. برخی از گیاهان این تیره غده دار، به ندرت بوته هیا درختچه مانند و یا درختانی با ساقه و تنه گوشتی و احیاناً خاردار هستند. برگ ها منفرد، ساده، دمبرگ دار، کامل و یا دارای پهنک چند بخشی با اشکال متفاوتند. گل ها متقارن، به ندرت نامتقارن، تقریباً همیشه تک جنس و یا به ندرت نر ماده، پنج پر
و گاهی چهار پر، با تمام حالات حد واسط پیوسته جامی و جدا گلبرگی هستند

دمگل بدون پیشبرگ و برگک، و یا در برخی از جنس ها دارای دو پیشبرگ خار مانند است. ناقه پیوسته پرچم (مونادلف) یا به صورت چند دسته ای (پیادلف) و مستقل از جام است. تخمدان زیرین و در اصل دارای تمکن جواری است که به علت عدم رشد تخمدان در این ناحیه، جفت تحلیل رفته و تغییر شکل می دهد. میوه غالباً سته، به اندازه های متفاوت و غالباً بسیار بزرگ با پوست چرمی و سخت و محتوی دانه های بدون آلبو من است.

تیره کدو حدود ۱۰۰ جنس و ۱۰۰۰ گونه دارد. بجز گونه های محدودی از دو جنس آن، بقیه همگی در نواحی گرمسیری می رویند.

طریقه کشت و کار خانواده کدوئیان

۱ – سنتی
۲ – جدید
۱ -۲ – زیر پلاستیکی
۲ -۲ – بدون پلاستیک
۳- ۲ – گلخانه ای ( خیار . . . )

فواید و معایب کشت زیر پلاستیک

فواید : زودرس کردن محصول – جلوگیری از رشد علفهای هرز – افزایش سطح زیر کشت با توجه به کاهش تلفات آب – افزایش درآمد برای کشاورزان – پایان رسیدن دوره برداشت محصول – آماده کردن زمین برای کشت آینده .
معایب : با توجه به ماندن پلاستیک به بافت خاک لطمه زده – افزایش هزینه نیروی انسانی در نصب پلاستیک – خاکدهی پای بوته – جمع آوری بقایای پلاستیک در آخر دوره محصول .

فهرست

تیره کدوئیان
طریقه کشت و کار خانواده کدوئیان
فواید و معایب کشت زیر پلاستیک بدون پلاستیک
کلیات گیاه شناسی
کدو
هندوانه
خربزه
طالبی
خیارچنبر
خیار
آفات و بیماریهای خانواده کدوئیان

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 73

فرمت فایل: پاورپوینت