پاورپوینت نظام آموزش کارکنان دولت 43 اسلاید

پاورپوینت نظام آموزش کارکنان دولت 43 اسلاید

این فایل پاورپوینت شامل 43 اسلاید بوده و در مورد نظام آموزش کارکنان دولت می باشد.

نظام جدید آموزش کارکنان (شهرداری و سازمانهای وابسته)

اهداف

  1. افزایش کارائی و اثر بخشی در ارائه خدمات اداری و بهبود میزان پاسخگوئی به مردم
  2. ارتقاء سطح کیفی سرمایه انسانی بخش اداری شهرداری از طریق افزایش سطح دانش و مهارت کارکنان آن
  3. توسعه آگاهی های عمومی کارکنان شهرداری به منظور افزایش کیفیت ارائه خدمات
  4. توانمند سازی مدیران در زمینه های بهبود وظایف مدیریتی
  5. آماده سازی کارکنان شهرداری برای ارتقاء به رده های شغلی بالاتر
  6. رشد فضائل اخلاقی ، فرهنگ سازمانی و بهبود روابط انسانی کارکنان شهرداری و سازمانهای وابسته آن
  7. ایجاد ارتباط شفاف و مشخص بین نظام آموزش کارکنان با سایر نظام های استخدامی

ساختار

انواع دوره های آموزشی ، ویژگی های آنها و چگونگی برقراری ارتباط بین آنها ، ساختار آموزش های نظام آموزش کارکنان شهرداری و سازمانهای وابسته را تشکیل می دهد .
ساختار دوره های آموزشی کارکنان شهرداری با در نظر گرفتن مقطع و ماهیت دوره ها ، به سه دسته تحت عناوین زیر تقسیم می گردد.

  1. دوره های نوآموزی
  2. دوره های باز آموزی
  3. دوره های آماده سازی

دوره های نو آموزی :

این دوره ها با هدف ارائه دانش ، مهارت و ایجاد بینش جدید در کارکنان اجرا می گردد . در حقیقت کارکنان برای اولین بار در معرض محتوای اینگونه دوره ها قرار می گیرند . این دوره ها ممکن است در ابتدا یا حین خدمت ارائه گردد .

دوره های بازآموزی :

این گونه دوره ها برای رفع کاستی دانشی ، مهارتی و نگرشی کارکنان ، ارائه می گردد . این آموزش ها معمولاً در امتداد آموزش های قبلی کارکنان بوده و کارکرد یادآوری آموخته های قبلی را دارد . همچنین سعی دارد در رفع کاستی های آموزش کارکنان در زمینه هایی که نتایج ارزشیابی به آن اشاره نموده است ، عمل نماید . این دوره ها در حین خدمت ارائه می گردد .

دوره های آماده سازی

به آن دسته از دوره های آموزشی اطلاق می گردد که فرد را برای پذیرش مسئولیت های جدید یا پست های بالاتر در آینده آماده می کند . این دوره ها معطوف به مشاغل یا مسئولیت هایی است که در آینده ممکن است به فرد محول گردد . اینگونه دوره ها برای آماده کردن فرد برای پست های سرپرستی و مدیریت و یا مشاغلی که نتایج ارزشیابی آن را توصیه نموده است ، می باشد . این دوره ها در حین خدمت ارائه می گردد و ممکن است قبل از احراز پست بالاتر و یا بر اساس نتایج حاصل از ارزشیابی کارکنان ارائه گردد .

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 43

فرمت فایل: پاورپوینت