پاورپوینت مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات

پاورپوینت مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات

مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات یکی از زمینه‌های بسیار حیاتی در دنیای امروز است. با توجه به اهمیت فناوری اطلاعات در توسعه سازمان‌ها و کسب و کارها، مدیریت صحیح پروژه‌های IT بسیار اساسی است. در این پاورپوینت، به موضوعات مختلف مرتبط با مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات پرداخته‌ایم.

فرآیند برنامه ریزی پروژه

فرآیند برنامه ریزی پروژه یکی از گام‌های حیاتی در مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات است. در این مرحله، تعیین اهداف، مسیرها، و وظایف اصلی پروژه انجام می‌شود.

طراحی و تعیین فهرست فعالیتهای پروژه

در این مرحله، تمامی فعالیت‌ها به دقت طراحی و مشخص می‌شوند. این اقدام اساسی برای اجرای موفق پروژه است.

تعیین تقدم و تاخر انجام فعالیتهای پروژه

تعیین ترتیب انجام فعالیت‌ها و مدیریت زمان به صورت دقیق از اهمیت بالایی برخوردار است. این مرحله به اطمینان از اجرای به‌موقع پروژه کمک می‌کند.

تخصیص منابع

تخصیص منابع از جمله منابع مالی و انسانی به منظور پشتیبانی از اجرای پروژه ضروری است. تضمین منابع کافی و به موقع از اهمیت حیاتی برخوردار است.

زمانبندی پروژه

زمانبندی پروژه نقش مهمی در مدیریت زمان اجرای پروژه دارد. این اقدام به تعیین زمان شروع و پایان پروژه و نظارت مداوم بر تعهدات زمانی کمک می‌کند.

محاسبه جریان نقدینگی و بودجه بندی پروژه

جریان نقدینگی و بودجه بندی پروژه نقش حیاتی در برنامه‌ریزی مالی دارد. تضمین تأمین مالی به‌موقع برای انجام پروژه از اهمیت بالایی برخوردار است.

مفهوم زمان‌بندی پروژه

تعریف:

زمان‌بندی پروژه به عنوان یکی از مراحل مهم مدیریت پروژه مطرح می‌شود. این اقدام برای تعیین زمان شروع و پایان پروژه و همچنین مدت زمان انجام هر فعالیت در پروژه بکار می‌رود.

محاسبه زمان شروع و پایان پروژه:

در زمان‌بندی پروژه، می‌توان از دو رویکرد استفاده کرد: زمان‌بندی رو به جلو و زمان‌بندی رو به عقب. در زمان‌بندی رو به جلو، زمان پایان پروژه با فرض زمان شروع مشخص می‌شود. در زمان‌بندی رو به عقب، زمان شروع پروژه با فرض زمان پایان مشخص می‌شود. همچنین، زمان شروع و پایان هر فعالیت در زمان‌بندی نیز بررسی و تعیین می‌شود.

عوامل موثر در زمان‌بندی پروژه:

عوامل متعددی در تعیین زمان‌بندی پروژه تأثیر دارند. این عوامل شامل تقدم و تاخر انجام فعالیت‌ها، رابطه هر فعالیت با پیش نیازها، موجودیت منابع برای انجام فعالیت‌های همزمان، محدودیت‌های زمانی و مکانی، شرایط جغرافیایی و اقتصادی و … می‌شوند. به این ترتیب، در زمان‌بندی پروژه باید از همه این عوامل به دقت مراعات شود.

مبناهای مختلف در زمان‌بندی پروژه

زمان‌بندی بر مبنای شروع پروژه (Start To Finish):

در این روش زمان‌بندی، زمان پایان پروژه با فرض زمان شروع مشخص می‌شود. این روش به ما اجازه می‌دهد تا با تعیین زمان شروع، زمان پایان پروژه را محاسبه کنیم.

زمان‌بندی بر مبنای پایان پروژه (Finish To Start):

در این روش زمان‌بندی، زمان شروع پروژه با فرض زمان پایان مشخص می‌شود. این روش به ما اجازه می‌دهد تا با تعیین زمان پایان، زمان شروع پروژه را محاسبه کنیم.

روش مسیر بحرانی (CPM)

مفهوم شناوری فعالیت‌های پروژه:

شناوری فعالیت‌ها به مدت زمان ممکن برای تاخیر در انجام هر فعالیت اشاره دارد. این مدت زمان به گونه‌ای تعیین می‌شود که مدت زمان کل پروژه تغییر نکند. به عبارت دیگر، شناوری فعالیت‌های بحرانی صفر است.

مدت زمان انجام فعالیت‌ها:

مدت زمان انجام هر فعالیت در پروژه نقش مهمی در تعیین زمان‌بندی دارد. مدت زمان انجام فعالیت‌های پیش‌نیاز نیز بر زمان شروع فعالیت‌های بعدی تأثیر می‌گذارد.

روش زمان‌های احتمالی (Pert):

در این روش، برای هر فعالیت، سه مدت زمان مشخص می‌شود. مدت زمان خوش‌بینانه (کمترین مدت زمان)، مدت زمان بدبینانه (بیشترین مدت زمان) و مدت زمان مورد انتظار (زمان ایده‌آل). این روش به ما امکان مدیریت ریسک و شناوری فعالیت‌ها را می‌دهد.

خروجی‌های اصلی حاصل از زمان‌بندی پروژه:

یکی از اصلی‌ترین خروجی‌های زمان‌بندی پروژه، نمودار گانت است. این نمودار نشان می‌دهد که هر فعالیت کی شروع می‌شود و کی پایان می‌یابد. این نمودار برای نظارت و کنترل بهتر پروژه و انجام به‌موقع فعالیت‌ها بسیار مفید است.

تاثیر منابع در زمان‌بندی پروژه

عوامل موثر در تعیین زمان شروع و پایان فعالیت‌های پروژه:

عواملی نظیر تقدم و تاخر منطقی فعالیت‌ها و مقدار منابع موجود در پروژه در هر مقطع زمانی تأثیرگذار هستند. همچنین، برای فعالیت‌های همزمان، منابع کافی باید تخصیص داده شود.

تسطیح منابع:

تسطیح منابع نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است. این اقدام به توازن منابع و تخصیص بهینه آنها در پروژه کمک می‌کند.

زمان‌بندی پروژه بدون توجه به تقدم و تاخر یا تخصیص منابع:

در صورتی که زمان‌بندی پروژه بدون توجه به تقدم و تاخر انجام فعالیت‌ها و تخصیص منابع انجام شود، پروژه با ریسک‌های بالاتری مواجه خواهد بود. به عبارت دیگر، نظارت دقیق بر زمانبندی و تخصیص منابع از اهمیت زیادی برخوردار است.

فهرست مطالب

فرآیند برنامه ریزی پروژه
مفهوم زمان‌بندی پروژه
عوامل موثر در زمان‌بندی پروژه
مبناهای مختلف در زمان‌بندی پروژه
جدول حالات مختلف پروژه و روش زمان‌بندی مرتبط
روش مسیر بحرانی (CPM)
روش زمان‌های احتمالی (Pert)
خروجی‌های اصلی حاصل از زمان‌بندی پروژه
خروجی‌های فرعی حاصل از زمان‌بندی پروژه
تاثیر منابع در زمان‌بندی پروژه
تسطیح منابع
زمان‌بندی پروژه بدون توجه به تقدم و تاخر یا تخصیص منابع
فرآیند برنامه ریزی پروژه
تفاوت مفهوم بودجه و هزینه
انواع هزینه در پروژه
حالت‌های مختلف مصرف بودجه در فعالیت‌های پروژه
وابستگی نحوه مصرف بودجه در فعالیت به نحوه مصرف منابع
امکان ترکیبی شدن نحوه مصرف بودجه در فعالیت
فرآیند محاسبه جریان نقدینگی پروژه
تاثیر تفاوت بین روند نیاز به نقدینگی و تامین بودجه
اهمیت جریان نقدینگی در تدوین قرارداد انجام پروژه

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 36

فرمت فایل: پاورپوینت