پاورپوینت تکنیک های ترمیم فجایع در سیستم های پایگاه داده

پاورپوینت تکنیک های ترمیم فجایع در سیستم های پایگاه داده

تکنیک های ترمیم فجایع در سیستم های پایگاه داده

مقدمه پاورپوینت
پایگاه داده ها بالقوه در معرض آسیب است. انواع نقص (عیب) و در نتیجه خرابی ممکن است در پایگاه داده ها بروز کند.
سیستم مدیریت پایگاه داده ها باید بتواند, در صورت بروز خرابی, پایگاه داده ها را ترمیم و آسیبها و خسارات وارده بر آن را جبران کند.

تعریف ترمیم
بازگرداندن پایگاه داده ها به وضع سازگاری که درست قبل از بروز خرابی داشت. به بیان دیگر به آخرین وضع سازگار, به گونه ای که اثری از خرابی در آن نباشد.

دسته بندی خرابیها
خرابی سیستمی
سبب می شود تا حداقل یک و معمولاً تمام تراکنش های در حال اجرا در سیستم آسیب ببینند ولی داده های ذخیره شده در حافظه جانبی دچار خرابی نمی شوند. مثل خرابی ناشی از قطع جریان برق

خرابی های رسانه ای
سبب ایجاد خرابی در تمام یا قسمتی از داده های ذخیره شده در حافظه مانا می شود و حداقل روی آن دسته از تراکنش هایی که در حال استفاده از داده ها هستند تأثیر می گذارد.

تقسیم بندی خطاها

زودگذر
Crash
رسانه ای
محلی
اپراتور
خطاهای بدخواه (malicious)

خطاهای زودگذر و خطاهای Crash
موجب از دست رفتن پیغام ها در سیستم های مبتنی بر شبکه می شوند . پروتکل ها در لایه داده، لایه شبکه و لایه کاربرد می توانند برای رفع و کنترل این گونه خطاها طراحی شوند.
در هنگام رخ دادن یک خطا ی Crash تمام محتویات حافظه و نیز حالات برنامه موجود در پردازنده از بین می روند. مکانیسم های استاندارد ترمیم Crash مانند عمل نقطه وارسی روی یک حافظه پایدار می توانند برای مدیریت این مساله اتخاذ شوند

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 20

فرمت فایل: پاورپوینت