پاورپوینت مدیریت ریسک در پروژه‌ ها

پاورپوینت مدیریت ریسک در پروژه‌ ها

مقدمه
مدیریت ریسک یکی از جنبه‌ های بسیار مهم در موفقیت پروژه‌ها و سازمان‌ ها است. در این پاورپوینت به مفاهیم مدیریت ریسک، پروژه و مدیریت پروژه، ویژگی‌های پروژه، و انواع ریسک‌ها پرداخته خواهد شد.

پروژه و مدیریت پروژه

تعریف پروژه
PMI پروژه را به عنوان “مجموعه تلاش‌های موقتی برای تحقق یک تعهد و یا ایجاد یک محصول یا ارائه خدمات مشخص، غیر تکراری و منحصر به فرد” تعریف می‌کند.
مطابق تعریف ISO 10006، پروژه “فرآیندی یکتا و یگانه، شامل مجموعه‌ای از فعالیت‌های هماهنگ و کنترل شده با زمان شروع و خاتمه جهت نیل به هدف مشخص با نیازمندی‌های معین با توجه به محدودیت‌های زمان، هزینه و منابع” می‌باشد.

ویژگی‌ های پروژه
موقتی بودن پروژه با زمان شروع و پایان مشخص.
یکتایی پروژه‌ها در نتایج، تلاش‌ها، مدیریت و اهداف.

دستیابی به اهداف پروژه
مدیریت پروژه مطابق تعریف PMI به کارگیری دانش، مهارت‌ها، ابزارها و تکنیک‌های لازم در اجرای فعالیت‌های پروژه به منظور تأمین نیازها و انتظارات متولیان و ذینفعان پروژه است.

ذینفعان پروژه
ذینفعان سازمان تمام افراد و گروه‌هایی هستند که نسبت به سازمان ادعا و یا منافع خاصی دارند.
مشمولین: مشتری، مصرف‌کننده، مالک، همکار، سرمایه‌گذار، پیمانکاران فرعی، جامعه، پرسنل داخلی و کارکنان پروژه سازمان.

ریسک و مدیریت ریسک

تعریف ریسک
استاندارد AS/NZS-4360 ریسک را به عنوان شانس روی دادن چیزی که تأثیری بر اهداف خواهد داشت تعریف می‌کند.
طبق تعریف PMI، ریسک به عنوان “رویدادی نامطمئن یا موقعیتی که اگر اتفاق بیافتد، بر هدف پروژه تأثیر مثبت یا منفی خواهد گذاشت. ریسک دلیلی دارد و در صورت اتفاق نیز تجربه‌ای از آن حاصل خواهد شد.

انواع ریسک

تقسیم بندی انواع ریسک بر اساس توصیف عدم قطعیت:

  • ریسک‌های شناخته شده (Known Risks): ریسک‌هایی که هم خودشان و هم تأثیرشان شناخته شده هستند.
  • ریسک‌های نامعلوم شناخته (Known Unknowns): ریسک‌هایی که وجودشان شناخته شده امّا حدود و تأثیر آنها در پروژه ناشناخته است.
  • ریسک‌های نامعلوم ناشناخته (Unknown Unknowns): ریسک‌هایی که نه وجودشان و نه تأثیرشان شناخته شده است.

منابع ریسک

دارایی‌های معرض ریسک شرکت‌ها.
گرایش‌های ایجاد‌کننده ریسک‌های بزرگ.

ساختار کلی فرآیندهای مدیریت ریسک

استراتژی‌های مواجهه با ریسک.
راه‌های مدیریت نادرست ریسک.
چه مقدار مدیریت ریسک کافی است.

نقش نرم‌افزار در مدیریت ریسک

نرم‌افزارهای مدیریت ریسک به شما کمک می‌کنند تا ریسک‌ها را شناسایی، ارزیابی، و پیش‌بینی کنید.
آنها به شما ابزارها و تکنیک‌هایی می‌دهند تا ریسک‌ها را مدیریت و کنترل کنید.
از طریق این نرم‌افزارها می‌توانید رویکردهای سیستماتیک برای مدیریت ریسک‌ها را پیاده‌سازی کنید.

نتیجه

مدیریت ریسک به عنوان یکی از اصولی مهم در مدیریت پروژه‌ها و سازمان‌ها اهمیت دارد. شناسایی، ارزیابی، و مدیریت ریسک‌ها به شما کمک می‌کند تا پروژه‌های خود را موفقیت‌ آمیز انجام دهید و اهداف سازمانی خود را دستیابی بخشید.

فهرست مطالب

پروژه و مدیریت پروژه
ویژگی های پروژه
ریسک و مدیریت ریسک
انواع ریسک
ویژگی های مدیریت ریسک در سازمان
تقسیم بندی های مختلف ریسک
ریسک های درونی، برونی و ذاتی
منابع ریسک
دارایی در معرض ریسک شرکت ها
گرایش های ایجاد کننده ریسک های بزرگ
ساختار کلی فرآیندهای مدیریت ریسک
استراتژی های مواجهه با ریسک
راه های مدیریت نادرست ریسک
چه مقدار مدیریت ریسک کافی است
نقش نرم افزار در مدیریت ریسک

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 20

فرمت فایل: پاورپوینت