پاورپوینت تجربه نگاری و تجربه کاوی

پاورپوینت تجربه نگاری و تجربه کاوی

پاورپوینت تجربه نگاری و تجربه کاوی در مفهوم یادگیری و تحقیق در مورد تجربیات فردی و جمعی انسان ها به عنوان یک مسیر توسعه شخصی و مشترک در نظر گرفته می شوند. این تکنیک ها به تجزیه و تحلیل تجربیات مطالعه یادگیری و ارتقاء قهم عمیق تر می پردازد. تجربه نگاری و تجربه کاوی به انسان ها کمک می کنند تا درک عمیقی از رویدادها ، تصمیم گیری ها و تاثیرات آنها داشته باشند و از این تجربیات برای بهبود زندگی خود و جامعه استفاده کنند.

اهمیت ثبت تجربه

امکان افزایش دانش و یادگیری سازمانی
امکان افزایش عملکرد سازمانی
امکان غنی سازی دانش بومی سازمانی
امکان به اشتراک گذاری دانش سازمانی

ضرورت

دانش دنیا در هر هفتاد روز دو برابر می شود.
تحقیقات و یافته های تجربی نیز نشان داده که هر کارشناس زبده به طور میانگین هر دو هفته یکبار یک آموخته ارزشمند خلق می کند.

فراموشی سازمانی

تغییرات در سازمان ها نیازمند تغییر در knowledge, skills, and abilities (KSAs) اغلب سازمانهای ایرانی غرق در اطلاعات هستند ولی همچنان تشنه دانش فناوری های مبتنی بر دانش سهم اندکی در دسترسی و انتقال دانش در سازمانهای ایرانی داشته و بیشتر تعاملات دانشی کارکنان به صورت چهره به چهره با یکدیگر و با مدیران می باشد.

سیستم های نرم افزاری متعددی توسط شرکتهای بین المللی فعال در زمینه مدیریت دانش ارائه شده است که از جمله ی این نرم افزارها می توان به InQuira ،Stuffix، Interspire، PCpack، و… اشاره کرد.

شرایط و مقتضیات هر شرکت ایرانی و بومی سازی استفاده از سیستم مدیریت دانش است که اغلب مورد غفلت سازمانها قرار می گیرد و یک نرم افزار مدیریت دانش آماده را خریداری می کنند.
اینترانت،مدیریت اسناد الکترونیکی (EDM)، گروه افزارها، Sharepoint، پورتال ها، شبکه دانش، گردش دانش (Work Flow)، سیستم های نقشه دانش، ابزارهای پشتیبان نوآوری (Innovation support tools)

بسیاری از سازمانهای ایرانی با استفاده از این ابزارها که اغلب با هزینه بسیار پایینی قابل دسترسی هستند می توانند به توانایی های خود در مدیریت دانش بیفزایند. این مسئله مستلزم آن است که از داشته های خود در حوزه فناوری اطلاعات در مسیر موفقیت مدیریت دانش سازمانمان حداکثر استفاده را داشته باشیم. توسعه سیستم نرم افزاری مدیریت دانش می بایست به تدریج و با توجه به سطح بلوغ سازمان در حوزه مدیریت دانش انجام گردد و با پیشرفت سازمان در حوزه نرم افزار و شناخت کارکنان از سیستم مدیریت دانش و آگاهی از نقاط قوت و ضعف سیستم موجود انجام پذیرد.

چالش های موجود

عدم توانایی بازگویی دانش
ضعف در دانش نویسی و به نمایش در آوردن دانش ها
مهارت بازگویی و نوشتن دانش را داریم اما قصد و نیت ؟
عدم انتخاب استخراج کنندگان مجرب دانش جهت تبدیل دانش ضمنی به آشکار
با توجه به موارد عنوان شده، مهم ترین دلایل عدم تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح در سازمانهای ایرانی، ضعف مهارتی و ضعف فرهنگی است که می بایست با تکنیک ها و ابزارهای مدیریت دانشی، کارکنان را در ارائه و ثبت دانش و مشاوران را در استخراج دانش خبرگان و پروژه ها توانمند کنیم و برای این امر برنامه های مستمری داشته باشیم و همچنین در حوزه بهبود فرهنگ بازگویی و ثبت دانش، قوانین حمایتی و انگیزاننده را در سازمان تدوین و در عمل به آن پایبند بمانیم.

تجربه نگاري چیست؟

فرآیندي است جهت عمق بخشی به هرم دانایی و توانمندی دانشی سازمان که از طریق  آن، امكان افزايش دانش و يادگيري سازماني فراهم  می شود و با به كارگيري تجربـه‌هاي مرتبـط با مأموریت و وظایف، کیفیت عملكرد سازماني ارتقـاء ‌می یابد.

مدل های ثبت تجربه

مبتنی بر رخداد:
تجربیاتی که در مواجهه با یک رخداد بدست آمده باشد.

دوره ای:
به تجربیات فردی در سطوح مختلف شغلی و مسئولیتی در یک دوره خدمتی یا یک شغل ومسئولیت مشخص گفته می شود.

موضوعی:
تجربیاتی که موضوع خاصی را دنبال کند.

تعاریف مورد نیازدر فرآیند تجربه نگاری مبتنی بر رخداد

تجربه
رخداد
مسئله
تدبیر و تصمیم
اقدامات و نتایج
پیامد و دستاورد

تجربه

توانایی، دانایی و مهارتهای که در مواجه با یک رخداد و حل مسأله مربوط به آن( بصورت فردی، گروهی و یا با مشاهده) از طریق تدبیر و تصمیم (در یک مقطع زمانی خاص) حاصل گردیده و منتج به نتایج و دستاورد و پیامدهایی شده باشد گفته می شود.
تجربه چه چیزی  نیست ؟
بیان یک خاطره؛
ارائه یک روش یا طرح ؛
یک داستان تخیلی یا افسانه؛
گزارش اداری
ایده پردازی برای انجام بهتر یک کار؛
مورد یا اقدام پژوهی.

رخداد

رویداد و واقعه ای که در جریان انجام مأموریت، اجرای وظیفه و یا … در زمان و مکان خاص به وقوع پیوسته و برای مشاهده کننده، سازمان، اجتماع و یا دیگر افراد مسئله ای را بوجود آورده باشد.

فهرست مطالب
اهمیت ثبت تجربه
ضرورت
تجربه نگاري چیست؟
مدل های ثبت تجربه
تعاریف مورد نیازدر فرآیند
تجربه نگاری مبتنی بر رخداد
تجربه
تجربه چه چیزی  نیست ؟
رخداد
مسئله
تدبیر و تصمیم
اقدامات و نتایج
پیامد و دستاوردها
اقدامات اصلی در نظام تجربه نگاری
فرآیند اجرایی تجربه نگاری در تجربیات رخدادی
تکنیک های تجربه نگاری
روش های ثبت تجربه
سطوح تجربه نگاری
تجربه کاوی
انتظارات

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 40

فرمت فایل: پاورپوینت