آینده پژوهی و آینده نگاری رویکردها، تکنیک ها و اهمیت هوشمندی استراتژیک

آینده پژوهی و آینده نگاری رویکردها، تکنیک ها و اهمیت هوشمندی استراتژیک

در این مقاله رویکردها، تکنیک ها و اهمیت هوشمندی استراتژیک در آینده پژوهی و آینده نگاری بررسی می شوند. این مباحث مهمترین موضوعاتی هستند که در آینده‌ پژوهی مورد بررسی قرار می‌گیرند و نقش مهمی در تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی ایفا می‌کنند.

مقدمه
آینده پژوهی به عنوان یک شاخه از علم و فناوری با مبانی معرفتی و نظری دقیق به کشف و شکل‌ بخشیدن به دنیای مطلوب فردا می‌پردازد. با توجه به اینکه آینده شبیه گذشته است و پرتوی از گذشته دارد تجربه‌ های گذشته می‌توانند به عنوان چراغ راه آینده عمل کنند. اما برخی از دیدگاه‌ها آینده را متفاوت از گذشته توصیف می‌کنند و تجربه‌های گذشته نمی‌توانند به عنوان راهنمایی برای آینده باشند. این تفاوت در دیدگاه نسبت به آینده نیاز به رویکردها و تکنیک‌های آینده‌ پژوهی را ایجاد می‌کند.

پس از بررسی نیازهای پیش‌ بینی آینده و اهمیت آن در حوزه‌های مختلف از اقتصادی تا اجتماعی و صنعتی به تعریف و تبیین مفاهیم آینده‌ پژوهی پرداخته می‌شود. این علم و فناوری با توجه به سه رویکرد اصلی ، یعنی اکتشافی ، هنجاری (تجویزی) و تصویرپرداز به تصمیم‌گیری پیش دستانه و توسعه‌ی فضای طرح‌ ریزی منجر می‌شود. آینده‌ پژوهی از دامنه وسیعی از حوزه‌ها نظیر اقتصادی ، فرهنگی، اجتماعی، صنعتی، فناورنه و آموزشی بهره می‌ برد.

این مقاله با بررسی چهار نوع آینده شامل ممکن ، مرجح ، مطلوب و مقدور به اهداف و انواع خروجی‌ های حاصل از آینده‌ پژوهی می‌پردازد. در ادامه به تکنیک‌ های مهم آینده‌ پژوهی از دیدگاه دیده‌ بانی و تحلیل روند تا سناریو سازی و شبیه‌ سازی رایانه‌ای پرداخته می‌شود. این تکنیک‌ها به تحلیل تاریخی و توفان فکری هم افزوده شده و در نهایت به اهمیت هوشمندی استراتژیک در فرایند آینده‌ پژوهی پرداخته می‌شود.

فهرست مطالب
دو نگاه به آینده
3 نوع برخورد با پیش‌بینی آینده
تعاریف آینده‌پژوهی
اهداف آینده پژوهی
انواع آینده
شاخه‌های آینده‌پژوهی
فرایندهای آینده‌پژوهی
3 رویکرد اصلی در آینده‌پژوهی
خروجی‌های آینده‌پژوهی
آثار و پیامدهای آینده‌پژوهی
تکنیک‌های مهم آینده‌پژوهی
تعریف پیش‌بینی
تعریف آینده‌نگاری
کانون‌های تفکر
هوشمندی استراتژیک

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 28

فرمت فایل: پاورپوینت