پاورپوینت آناتومی تنه

پاورپوینت آناتومی تنه

اناتومی تنه چیست

پاورپوینت آماده آناتومی تنه

چهار منشا اصلی دارند
1- شریان اگزیلاری
2- شریان ساب کلاوین
3- آئورت توراسیک
4- شریان توراسیک داخلی

شاخه های شریان آگزیلاری
1- توراسیک فوقانی
2- توراکوآکرومیال

پکتورالیس ماژور و مینور و قسمت فوقانی پستان

3- توراسیک خارجی : سراتوس قدامی و بخش تحتانی خارجی پستان.

شاخه های شریان ساب کلاوین
شاخه شریان بین دنده ای فوقانی : خون رسانی 2 یا 3 فضای بین دنده ای فوقانی.

شاخه های شریان ساب کلاوین

پاورپوینت آناتومی تنه

شاخه های شریان آئورت سینه ای

8 یا 9 جفت شریان بین دنده ای خلفی از سطح خلفی آئورت جدا می شود.
شریان های بین دنده ای خلفی داخل ناودان دنده ای عبور می کنند. داخل ناودان از بالا به پایین.
Vein Artery Nerve VAN
شریان ساب کوستال

شریان توراسیک داخلی: از اولین قسمت شریان ساب کلوین جدا می شود.
در فاصله اندکی از کناره استرنوم نزول می کند.

در فضای بین دنده ای ششم به دو شاخه انتهایی اپی پاستریک فوقانی و موسکولوفرنیک تقسیم می شود.

سایر شاخه های شریان توراسیک داخلی

 1. شریان پریکاردیاکوفرنیک
 2. شش شاخه بین دنده ای قدامی
 3. شاخه های سوراخ کننده

ورید های جدار توراکس

تمامی ورید های جدار توراکس در نهایت به داخل ورید آزیگوس تخلیه می شوند.

 • هشت ورید بین دنده ای راست مستقیما وارد آزیگوس می شود.
 • سه ورید فوقانی سمت راست، تنه مشترکی ساخته و وارد قوس آزیگوس می شوند.
 • سه یا چهار ورید تحتانی سمت چپ تشکیل ورید همی آزیگوس را می دهند که به سمت راست رفته و وارد آزیگوس می شود.
 • هفت یا هشت ورید بالایی چپ تشکیل اکسسوری همی آزیگوس را می دهند.
 • غالبا دو یا سه ورید فوقانی سمت چپ با یک تنه مشترک به ورید براکیوسفالیک چپ تخلیه می شود.

آناتومی توراکس

پاورپوینت آناتومی تنه

اعصاب جدار توراکس

عصب سوپراکلاویکولار : در پوست ناحیه قدامی- فوقانی سینه منتشر می شود.
اعصاب بین دنده ای: 12 جفت عصب بین دنده ای

شاخه های عصب بین دنده ای

 1. شاخه طرفی Collateral : نزدیک زاویه دنده جدا می شود و روی کنار فوقانی دنده زیرین عبور می کند.
 2. شاخه جلدی خارجی Lateral cutaneous : روی خط میدآگزیلاری جدا می شود.
 3. شاخه انتهایی قدامی Anterior cutaneous: امتداد تنه اصلی

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 27

فرمت فایل: پاورپوینت