مقاله آمار تعداد افراد خون‌ دهنده

مقاله آمار تعداد افراد خون‌ دهنده

آمار تعداد افراد خون‌ دهنده
مقدمه مقاله
آمار علمی جدید است که شیوه‌ها و روش‌های آن در قرن اخیر تکوین و بسط یافته و با آنکه مدت زیادی از پیدایش آن نمی‌گذرد، به سرعت توسعه یافته است.
امروزه به ندرت می‌توان بدون استفاده از روش‌های آماری اقدام به تفسیر، تبیین و تحلیل نتایح بدست آمده از تحقیقات و پژوهش‌های علمی کرد. هدف این مقاله نشان دادن کمک‌های مردم به بیمارانی که به خون احتیاج دارند و تشویق کردن مردم به کمک به بیماران خونی‌ می‌باشد. من در این مقاله سعی کرده‌ام تمامی اطلاعات آماری خود را که تاکنون آموخته‌ام، روی این مقاله پیاده کنم تا همه بتوانند از آن استفاده کنند

فهرست مطالب
مقدمه
نمودارها
نمودار میله‌ای
نمودار مستطیلی
نمودار چندبر فراوانی
نمودار دایره‌ای
نمودار فراوانی تجمعی
نمودار درصد فراوانی تجمعی
نمودار نمودار ساقه برگ
شاخص‌های مرکزی
میانگین
میانه
مد یا نما
چارک‌ها
دهک‌ها
صدک‌ها
چارک متوسط اندازه‌ها
نمودار جعبه‌ای
انحراف از میانگین
انحراف معیار یا استاندارد
همبستگی

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 24

فرمت فایل: WORD