آزمون های کنترل کیفی سرمهای درمانی

آزمون های کنترل کیفی سرمهای درمانی

آزمون های کنترل کیفی سرمهای درمانی

در موسسه واکسن و سرم سازی رازی آزمون های مختلفی جهت تعیین سلامت و ایمنی سرمهای درمانی تصفیه شده و ارزیابی دقیق عیار سرمها انجام می دهند که این آزمون ها به طور کلی به دو گروه فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی تقسیم می شوند.
آزمون های گروه اول شامل: اندازه گیری PH، وزن خشک، نیتروژن پروتئین (به دو روش کجلدال و بیوره) و غیره می باشد.

آزمون های گروه دوم شامل: آزمون پیروژنی، سلامت و ایمنی، پوتنسی و غیره می باشد.
در این بخش ما به دلیل مقایسه نمونه به دست آمده و تصفیه شده توسط دستگاه دیالیز با نمونه ای که موسسه به روش سنتی دیالیز می کند آزمون های فوق را در شرایطی یکسان برای هر دو نمونه انجام دادیم و نتایج را با هم مقایسه کردیم که پاره ای از این آزمون ها و نحوه اجرای آنها را شرح داده ایم.
به دلیل اینکه آزمون های گروه اول (فیزیکو شیمیایی) در حوصله این مقاله و موضوع ارائه شده است لذا به ذکر این آزمون ها و نحوه اجرای آنها بسنده شده است و آزمون های گروه دوم که بیشتر جنبه پزشکی دارند را فقط به ذکر یکی از آنها که پوتنسی می باشد اکتفا کرده‌ایم.

غلظت یون هیدروژن PH

غلظت یون هیدروژن با پارامتر PH بیان می گردد و در همه موارد به کمک PH متر الکترونیکی اندازه گیری می شود. لازم به ذکر است که حدود قابل قبول PH برای سرمهای درمانی ۲/۷-۴/۶ می باشد.

وزن خشک Total Solid
اساس آزمایش بر پایه قرار دادن ۱ میلی‌لیتر سرم در شرایط خلاء درون آون در دمای ۳۷ برای مدت ۲۴ ساعت و سپس توزین آن می باشد.

نتیروژن پروتئین: (به روش کجلدال) Protein Nitrogen Content

نیتروژن در مواد گوناگون تحقیقاتی، صنعتی، کشاورزی یافت می شود. مثلا این عنصر را می توان در آمینواسیدها، پروتئین ها، داروهای سنتزی، کودها، مواد منفجره، خاکها، آبهای آشامیدنی و رنگها یافت. بنابراین روش های تجزیه ای برای تعیین نیتروژن خصوصاً در مواد آلی از اهمیت زیادی برخوردارند.
معمولترین روش برای تعیین نیتروژن مواد آلی، روش کجلدال است. این روش بر پایه تتراسیونهای خنثی شدن استوار است. این روش، روشی ساده بوده و به تجهیزات خاصی نیاز ندارد و نیز می توان آن را به سهولت برای تجزیه معمولی تعداد زیادی نمونه به کار برد.

روش کجلدال، روش استانداردی برای تعیین مقدار نیتروژن در پروتئین، غلات، گوشت و سایر مواد زیستی است، چون پروتئین ها تقریباً حاوی درصد یکسانی از نیتروژن هستند، لذا با ضرب این درصد در یک عامل مناسب (۲۵/۶ برای گوشتها، ۳۸/۶ برای لبنیات، ۷/۵ برای حبوبات) می توان درصد پروتئین نمونه را به دست آورد.
این آزمایش روی نمونه های پلاسما و فرآورده نهایی به روش کجلدال انجام شده و مقدار نیتروژن نمونه به دست می آید.
این آزمایش روی نمونه های پلاسما و فرآورده نهایی به روش کجلدال انجام شده و میزان نیتروژن نمونه به دست می آید.

از آنجا که هر یک میلی گرم نیتروژن از ۲۵/۶ میلی‌گرم پروتئین از ۲۵/۶ میلی گرم پروتئین فراهم می شود. پس از اندازه گیری نیتروژن پروتئین می توان مقدار پروتئین را معلوم نمود.
در این روش ۱ نمونه سرم ضد مار یا عقرب را برداشته و آن را با ۱۷ سرم فیزیولوژی (کلرور سدیم) ۲ تری کلرواستیک ۱۰۰% مخلوط کرده و درون یک لوله آزمایش ریخته و برای مدت ۱۵ دقیقه با آژیناتور با فاصله به هم می زنیم. بعد آن را درون دستگاه سانتریفیوژ قرار می دهیم با دور ۲۰۰۰ دور در دقیقه‌ برای مدت ۱۵ دقیقه، تا رسوب آن کاملا ته نشین شود بعد رسوب را با چند قطره سود ۴۰% یا ۱۰ نرمال حل کرده و در یک بالن ژوژه ۲۵ ریخته و با آب مقطر آن را به حجم می رسانیم.

بعد ۲ از این محلول را در فیول ریخته و به آن ۶ از محلول منیرالیزاتور می افزاییم. سپس فیولها را درون زنبیل گذاشته و روی هیتر قرار می دهیم. برای مدت ۲ تا ۳ روز در روی هیتر می ماند. اول به رنگ تیره در می آید و بعد هنگامی که به رنگ سبز تبدیل شد آن را بر می داریم (به صورت سبز غلیظ) بعد این محلول غلیظ سبز رنگ را برداشته و درون یک ارلن می ریزیم و به آن ۸ محلول NaOH، ۴۰% اضافه می نماییم که در این حالت ازت به آمونیاک تبدیل می شود.

درون یک بشر ۱۰۰ ، ما ۱۰ اسید بوریک ۲% می ریزیم و ۳-۲ قطره اندیکاتور به آن می افزاییم و می گذاریم تا بماند و سپس این محلول را قطره قطره به درون ارلن اضافه کرده تا به حجم ۸۰ برسد و بعد توسط اسید سولفوریک تیتر کرده تا به رنگ صورتی تبدیل شود. و از روی میزان مصرف اسید طبق فرمول زیر می توان میزان ازت را به دست آورد که اگر در ۲۵/۶ ضرب شود میزان پروتئین به دست می آید.

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 12

فرمت فایل: WORD