مقاله رشد و تکامل کودک

مقاله رشد و تکامل کودک

رشد و تکامل کودک
مقدمه
مقاله ای که هم اکنون در مقابل شماست مجموعه بحث هایی در رابطه ی رشد و تکامل جسمی و روحی کودکان ۱ الی ۴ یا ۵ سال می باشد. در رابطه با ضرورت این بحث ها باید گفت چون کودک جوانان آینده می باشند و در فردا تمام کارهای کشورمان به دوش آن هاست، پس باید کودک با تربیتی کامل و انسانی متین وارد جامعه گردد تا بتواند بدون سرخوردگی و اختلالات روحی درمانی به جامعه خدمت کند و پیشرفت و ترقی روز افزونی برای جامعه به ارمغان آورد.

فهرست مطالب:
مقدمه
غریزه (Instinct)
رشد و نمو بدنی
دوره رشد و نمو بدنی
چگونگی رشد و نمو بدنی
رشد قد و وزن
تاثیر نقص های بدنی در رفتار فرد
رشد حرکتی
رشد و تکامل ذهنی
رشد و تکامل عاطفی
آیا عواطف آموختنی هستند؟
عواطف مشترک
رشد و تکامل اجتماعی

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 25

فرمت فایل: WORD