ترجمه مقاله رهبران نظریه کیفیت

ترجمه مقاله رهبران نظریه کیفیت

مقدمه مقاله:
مدیریت کیفیت به عنوان یک دیدگاه فلسفی و مدیریتی، در حال حاضر با رشد فوق‌ العاده در جوامع، جایگاه بسیار مهمی را به خود اختصاص داده است. این دیدگاه متمرکز بر نیازها و ابتکارات مشتریان است و اهمیت زیادی به بهبود کیفیت خدمات و محصولات اختصاص می‌دهد. توجه به کیفیت و تلاش برای بهبود مستمر، نقش اساسی در توسعه کیفیت دارد. در سال‌های اخیر، نظام‌های مدیریت کیفیت به سرعت تغییر کرده‌اند و از فعالیت‌های ساده بازرسی به روش‌ های تضمین کیفیت منتقل شده‌اند. به جای کنترل کیفیت، تضمین کیفیت به مقامی برتری رسیده و تکامل به سمت مدیریت جامع کیفیت (TQM) پیش رفته است. این تغییرات نشان‌ دهنده تمرکز بر ارتقاء مستمر کیفیت در تمامی جنبه‌ها می‌باشد.

در حال حاضر، تمرکز بر ارائه الگوها و نظریه‌ های مرتبط با بهبود کیفیت فرآورده‌ها و خدمات به عنوان شعار اصلی سازمان‌ ها قرار گرفته است. پیروزی ژاپنی‌ها در چند دهه گذشته و توانایی‌ های حیاتی آنها در تحول اساسی در تولید و اقتصاد، همراه با ارائه کیفیت برتر در فرآورده‌ها و خدمات، انگیزه اصلی برای تغییر در روندهای مدیریت جهت دستیابی به کیفیت عالی و روش‌هایی جهت پاسخ به چالش‌های پیچیده سازمان‌های امروزی بوده است. با توجه به ارتباط مستقیم مدیریت کیفیت با سیستم و سازمان، و عدم معناپذیری مدیریت بدون درنظر گرفتن محیط و سیستم داخلی، در ادامه به تفسیر سه واژه کلیدی زیر می‌پردازیم.

سیستم: سیستم به عنوان یک تجمع از اجزاء مورد مطالعه قرار می‌گیرد که ارتباطات متقابل و نقش هر جزء در دستیابی به اهداف سازمانی را تعیین می‌کند. در زمینه مدیریت و کیفیت، تمرکز کامل به سوی سیستم و سازمان ضروری است.

مدیریت: مدیریت در انواع مختلفی تعریف شده است، از جمله ترکیب منابع انسانی و مادی برای دستیابی به اهداف و یا فرآیندی که توسط تلاش‌های فردی و گروهی جهت دستیابی به هدف مشترک هماهنگ می‌شود. در واقع، مدیریت به معنای اجرای انجام دادن کارها توسط دیگران نیز تعریف می‌شود و به عبارت دیگر، مدیریت همچنین علمی و هنری است. برای رسیدن به اهداف سازمانی، یک مدیر نیازمند برنامه‌ریزی، سازماندهی، ایجاد انگیزه در کارکنان و کنترل عملکرد سازمان تا انطباق فعالیت‌ها با برنامه‌های تعیین شده و دستیابی به اهداف سازمانی باشد.

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 26

فرمت فایل: WORD