پروژه آمار به همراه پرسشنامه

پروژه آمار به همراه پرسشنامه

پروژه آمار به همراه پرسشنامه

جامعه و نمونه
مقدمه
هدف این پروژه، بررسی ارتباط بین استفاده دانش آموزان از کامپیوتر و عملکرد آنها در مدرسه می باشد. ‏برای یک دانش آموز کاملاً عادی است که بشنود: « چرا اینقدر وقت خود را با کامپیوتر تلف می کنی؟» « ‏چرا به تکالیفت کمتر از کامپیوتر اهمیت می دهی؟» و …‏

بیشتر دانش آموزان دوست ندارند نصیحت های خانواده هایشان را گوش کنند ولی آیا این دانش آموزان ‏به اندازه ی کافی درس می خوانند؟ آیا برای استفاده از کامپیوتر برنامه ای دارند؟ آیا از کامپیوتر استفاده ی ‏درست می کنند؟ چقدر وقت خود را با استفاده کامپیوتر می گذرانند؟ ۲ ساعت یا ۳ ساعت در روز؟ …‏

بعضی ها، خصوصاً خانواده ها، معتقدند که کامپیوتر به درس و تحصیل دانش آموزان ضرر می زند. آیا ‏واقعاً این چنین است؟
این پروژه با توزیع پرسشنامه بین دانش آموزان آغاز گشت. در این رابطه داده ها جمع آوری شده و مورد ‏ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در این بررسی از محاسبات آماری، نمودارها و … استفاده شد.‏

جمع آوری داده ها

دانش آموزان سال دوم دبیرستان  به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدند و ۱۵ دانش آموز به طور ‏تصادفی از بین دانش آموزان سال دوم دبیرستان این مدرسه به عنوان نمونه انتخاب شدند.‏
جمع آوری داده ها به روش تهیه پرسشنامه انجام شد. در این نظر خواهی، اسامی خواسته نشده بود تا ‏دانش آموزان بتوانند با راحتی خیال پاسخ های خود را بدهند. اگر جمع آوری اطلاعات به وسیله مصاحبه ‏انجام می شد، ممکن بود دانش آموزان پاسخ های درست ندهند و نیز زمان بیشتری مورد نیاز بود.‏
در پرسش نامه تهیه شده، از طول مدت زمان و چگونگی استفاده دانش آموزان از کامپیوتر سؤال شد و ‏این که چند ساعت در روز درس می خوانند و سؤال هایی از این قبیل. یک نسخه از این پرسشنامه، ضمیمه ‏ی این تحقیق شده است.‏

نمونه پرسشنامه

این پرسشنامه شامل سوالاتی در زمینه ی چگونگی استفاده شما از کامپیوتر،‌زمانی که صرف درس خواندن، استفاده از کامپیوتر و … می کنید، می باشد.
هدف این بررسی، پیدا کردن ارتباط بین استفاده ی دانش آموزان از کامپیوتر و عملکرد آنها در مدرسه است. نتیجه ی این پروژه ی آماری فقط در مورد دانش آموزان سال دوم دبیرستان صادق است.

فهرست عناوین

  1. معرفی جامعه و تعیین نمونه
  2. جداول داده ها
  3. محاسبات آماری
  4. رسم نمودارها
  5. نتیجه گیری
  6. نمونه پرسشنامه

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 22

فرمت فایل: WORD