فیلم آموزشی تحلیل واریانس یک طرفه در نرم افزار spss آنالیز واریانس آزمون برابری میانگین چند جامعه مستقل

فیلم آموزشی تحلیل واریانس یک طرفه در نرم افزار spss آنالیز واریانس آزمون برابری میانگین چند جامعه مستقل

آموزش تحلیل واریانس یک طرفه در spss

در این فیلم آموزشی نحوه ی آزمون برابری میانگین چند جامعه مستقل تحلیل واریانس یک طرفه آنالیز واریانس در نرم افزار spss توضیح داده می شود و همچنین خروجی نرم افزار و نتایج حاصل به صورت کامل تحلیل می شود.

در این فیلم آموزشی موارد زیر مورد بررسی قرار می گیرد.
تحلیل واریانس چیست؟
عامل چیست؟
تیمار چیست؟
تکرار چیست؟
فرضیات لازم برای تحلیل واریانس
آنحوه ورود کردن داده ها ی تحلیل واریانس
رسم نمودارهای ستونی
رسم نمودار پراکنش
رسم نمودار جعبه ای
رسم نمودار ستونی خطا
مقایسه های چندگانه
روش بن فرونی
روش توکی
روش شفه
روش دانکن
روش سیداک
روش کمترین تفاوت معنی دار lsd
روش دانت
روش نیومن کولز
به همراه توضیح و تحلیل کامل خروجی ها

مدت فیلم ۴۳ دقیقه

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: مدت فیلم 43 دقیقه

فرمت فایل: Film