فیلم آموزشی تحلیل واریانس طرح بلوکی کامل تصادفی شده در نرم افزار SPSS

فیلم آموزشی تحلیل واریانس طرح بلوکی کامل تصادفی شده در نرم افزار SPSS

تحلیل واریانس بلوک های تصادفی
در این فیلم آموزشی نحوه ی آزمون تحلیل واریانس طرح بلوکی کامل تصادفی شده در نرم افزار spss توضیح داده می شود و همچنین خروجی نرم افزار و نتایج حاصل به صورت کامل تحلیل می شود.

در این فیلم آموزشی موارد زیر مورد بررسی قرار می گیرد.
طراحی آزمایش
نحوه ورود کردن داده ها ی تحلیل واریانس طرح بلوکی کامل تصادفی شده
آیا جدا کردن اثر بلوک ها بر روی نتایج تاثیر دارد؟
روش محاسبه r squared آر ۲ در تحلیل واریانس
روش محاسبه adjusted r squared آر ۲ اصلاح شده در تحلیل واریانس
رسم نمودارهای ستونی
رسم نمودار پراکنش
رسم نمودار جعبه ای
رسم نمودار ستونی خطا
رسم نمودار حاشیه ای میانگین
مقایسه های چندگانه
روش بن فرونی
به همراه توضیح و تحلیل کامل خروجی ها
مدت فیلم ۴۹ دقیقه

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 49 دقیقه

فرمت فایل: film