پاورپوینت مدل رگرسیون دو متغیره مساله تخمین

پاورپوینت مدل رگرسیون دو متغیره مساله تخمین

چکیده پاورپوینت مدل رگرسیون دو متغیره مساله تخمین
در این فصل سعی در تخمین حتی الامکان دقیق تابع رگرسیون جامعه (PRF) بر اساس تابع رگرسیون نمونه (SRF) به روش حداقل مربعات معمولی (OLS) می‌ باشد.

خصوصیات تخمین‌زننده‌ها
منحصراً بر حسب مقادیر قابل مشاهده بیان می‌شوند.
تخمین زنهای نقطه‌ای هستند.

قضیه گوس مارکف :
با توجه به فروض مدل کلاسیک، رگرسیون خطی،تخمین ‎زننده‎های حداقل مربعات در بین تخمین زننده‎ های خطی، بدون تورش و دارای حداقل واریانس (BLUE) می‎باشند.

فهرست مطالب پاورپوینت مدل رگرسیون دو متغیره مساله تخمین
چکیده :
روش حداقل مربعات معمولی
تخمین زننده ها
خصوصیات تخمین‌ زننده‌ها
خصوصیات خط رگرسیون
فرضیات اساسی روش حداقل مربعات
خطای معیار (استاندارد) یا دقت تخمین‌های حداقل مربعات
ویژگیهای واریانس
خصوصیات تخمین ‎زننده‎های حداقل مربعات
قضیه گوس مارکف
معیار اندازه‌ گیری میزان همبستگی

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 25

فرمت فایل: پاورپوینت