اثر توزیع‌های مختلف فعالیت بر زمان پروژه در شبکه های PERT

اثر توزیع‌های مختلف فعالیت بر زمان پروژه در شبکه های PERT

مقدمه
در مدل متدول PERT (برنامه‌ ریزی ارزیابی و نظارت زمانی)، توزیع زمان انجام فعالیت‌ها با توزیع b در نظر گرفته می‌شود. با توجه به تحولات جدید در حوزه مطالعات زمان‌ بندی پروژه، توزیع‌های متنوعی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. این تحقیق به بررسی اثر توزیع‌های مختلف، از جمله توزیع‌های یکنواخت، مثلثی و بتا بر زمان پروژه می‌ پردازد.

در این پژوهش، نشان داده شده است که استفاده از توزیع‌های مختلف، حتی با برآورد سه نقطه‌ای یکسان، اثری کوچک‌ تر بر مدت زمان پروژه دارد نسبت به عدم دقت 10% در مقدار برآورد سه نقطه‌ای. این نتایج نشان می‌دهد که انتخاب توزیع‌های متنوع می‌تواند دقت و قابلیت پیش‌ بینی برنامه‌ ریزی پروژه را افزایش دهد.

سیستم تخمین زمان در محاسبات PERT از توزیع تخمین سه زمانی به عنوان یک حالت خاص از توزیع بتا استفاده می‌کند. هدف اصلی در تکنیک PERT به دست آوردن توزیع زمان ختم پروژه و مدت زمان انجام پروژه با توزیع نرمال است.

در این مقاله پس از بررسی سیستم تخمین زمان PERT، به توسعه شبکه‌ های PERT و نحوه انجام محاسبات می‌پردازیم. سپس، اثر توزیع‌های مختلف فعالیت بر مدت زمان پروژه به کمک دو شبکه نمونه مصنوعی بررسی می‌شود. در نهایت با بررسی نتایج حاصل از شبیه‌ سازی مونت کارلو، به نتیجه‌ گیری و پیشنهادات بهبودی در زمینه زمان‌بندی پروژه می‌پردازیم.

فهرست مطالب
شبکه های PERT
چکیده
مقدمه
سیستم تخمین زمان در محاسبات PERT
توسعه شبکه های PERT
اثر توزیع های مختلف فعالیت بر مدت زمان پروژه
نمونه های واقعی
نتیجه گیری
پیشنهاد

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 27

فرمت فایل: پاورپوینت