خلاصه کتاب آمار و احتمالات مهندسی

خلاصه کتاب آمار و احتمالات مهندسی

خلاصه کتاب آمار و احتمالات مهندسی به بررسی جامع و جامعه‌ای از مباحث آمار و احتمالات در زمینه مهندسی می‌ پردازد. در فصل اول به آمار توصیفی می‌پردازیم که شامل مسائل مهمی از جمله مفاهیم اساسی آمار، شاخص‌ های گرایش مرکزی ، شاخص‌های پراکندگی، نمودارها و کدگزاری است. مفاهیم اولیه مانند جامعه، نمونه، داده های آماری و متغیر با توضیح کامل و واضح مطرح شده و سپس به شاخص‌های گرایش مرکزی و پراکندگی پرداخته می‌شود.

فصل دوم به مسائل احتمالاتی می‌پردازد از جمله فضای نمونه ، پیشامد، اصول شمارش و توزیع احتمال. این فصل اساسی است برای درک مفاهیم احتمالاتی که در ادامه در توزیع متغیرهای تصادفی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فهرست مطالب

  • فصل اول: آمار توصیفی
  • فصل دوم: احتمال
  • فصل دوم: توزیع متغیرهای تصادفی
  • فصل چهارم: توزیع های احتمال خاص
  • فصل پنجم: توزیع های نمونه گیری
  • فصل ششم: برآورد نقطه ای و فاصله ای پارامتر
  • فصل هفت: آزمون فرض های آماری
  • فصل هشت: همبستگی و رگرسیون

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 189

فرمت فایل: پاورپوینت