پرسشنامه رضایت مندی بیمه گذار

پرسشنامه رضایت مندی بیمه گذار

پرسشنامه استاندارد رضایت مندی بیمه گذار

پرسشنامه رضایت مندی بیمه گذار دورواسولا، راجت گرا به نقل از غفوری شامل 5 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
رضایت مندی بیمه گذار : رضایت مندی مشتری یعنی برآورده کردن انتظارات او از خرید کالا و خدمات می باشد. یعنی رضایت مشتری حالتی است که مشتری احساس می کند،. ویژگی های محصول منطبق بر احساسات اوست و نارضایتی نیز حالتی است. که نواقص و معایب محصول موجب ناراحتی، شکایت و انتقاد مشتری می شود. (ژوران، 2004؛ به نقل از غفوری، 1393).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این تحقیق، رضایت مندی یعنی انتظارات بیمه گذار از خرید بیمه نامه آتش سوزی تامین می گردد. و در صورتی که این انتظارات برآورده نشود بیمه گذار ناراضی شده و ممکن است. عدم رضایت مندی خود را با عدم خرید مجدد نشان دهد

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش غفوری (1393) برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوا استفاده شده است. بدین صورت که پرسشنامه، در اختیار تعدادی از صاحب‌ نظران سازمان و مدیریت قرار گرفته است. در نتیجه مواردی جهت اصلاح پیشنهاد گردید و سرانجام پس از اعمال اصلاحات در پاره‌ای از موارد پرسشنامه نهایی مورد استفاده قرار گرفت.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد.( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش غفوری (1393) پایایی مولفه های پرسشنامه بر اساس روش آلفای کرونباخ . برای کل پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS به دست آمد. در نهایت با اصلاحات لازم پرسشنامه نهایی طراحی شد. و در نهایت بر روی گروه نمونه آماری اصلی به اجرا گذاشته شد.

مشخصات پرسشنامه رضایت مندی بیمه گذار

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 5 سوال
تعداد مولفه: تک مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل: ورد آفیس WORD
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD