پرسشنامه استاندارد اولویت بندی عوامل تاثیر گذار بر رضایت مشتری از خدمات وب سایت بر اساس مدل کانو

پرسشنامه استاندارد اولویت بندی عوامل تاثیر گذار بر رضایت مشتری از خدمات وب سایت بر اساس مدل کانو

دانلود پرسشنامه استاندارد در مورد اولویت بندی عوامل تاثیر گذار بر رضایت مشتری از خدمات وب سایت بر اساس مدل کانو شامل پرسشنامه استاندارد ، امتیازبندی ، تفسیر و روایی پایایی پرسشنامه

معرفی پرسشنامه
این پرسشنامه دارای ۱۲ سوال بوده و هدف آن بررسی اولویت بندی عوامل تاثیر گذار بر رضایت مشتری از خدمات وب سایت می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه
پایایی
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). پایایی این پرسشنامه با محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ…… ( پایایی درون فایل)

روایی
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰).( روایی درون فایل)
(توضیحات کامل در داخل فایل)

پایایی: دارد ( پایایی تک تک مولفه ها هم به تنهایی ذکر شده است)
روایی: دارد
فایل ورد: دارد
فایل پی دی اف: دارد
تعداد سوال: ۱۲ سوال
تعداد مولفه: تک مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
تعداد صفحات: ۸
مقاله بیس: دارد
منبع: دارد
تفسیر و نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری)
گارانتی: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 8

فرمت فایل: WORD