پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ و همکاران

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ و همکاران

پرسشنامه استاندارد در مورد اعتیاد به اینترنت

معرفی پرسشنامه
آزمون اعتیاد به اینترنت یانگ (۱۹۹۶) : این مقیاس شامل ۲۰ سوال است که توسط یانگ و همکاران تهیه و اعتبار یابی شده است.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه

اختلال اعتیاد به اینترنت اصطلاحی است که اولین بار گلدبرگ (۱۹۹۶) برای استفاده بیش از حد و وسواسی و آسیب شناسانه به اینترنت به کار برد.دو شاخص و نشانه برای اعتیاد به اینترنت این است که ۱٫ عادت به حدی بالا می گیرد که زندگی روزانه و روابط اجتماعی فرد را تحت تاثیر قرار می دهد.۲ فرد اراده ای برای متوقف کردن آن ندارد.

مقیاس پرسشنامه

این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (کاملا مخالفم،۱؛ مخالفم،۲؛ نه موافقم نه مخالف،۳؛موافقم،۴؛ کاملا موافقم؛۵) می­باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.
پایایی این پرسشنامه توسط (منبع داخل فایل) با آزمون آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار بالای spss بدست آمده است که طبق زیر می باشد.

روایی و پایایی: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
منبع: دارد
تعریف مفهومی: دارد
مقاله بیس پرسشنامه : دارد ( یک مقاله معتبر پژوهشی جدید)
فایل خام spss پرسشنامه: دارد(به راحتی می توانید داده ها را وارد spss کنید)
تفسیر و نمره گذاری: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD