پاورپوینت نماز قضا

پاورپوینت نماز قضا

این فایل پاورپوینت شامل 33 اسلاید بوده و درباره نماز قضا می باشد.

نماز قضا
انسان باید نمازهاى واجب را در وقت خود بخواند و تأخیر آن جایز نیست و پس از وقت باید آن را به نیّت قضا بجا آورد.

شرایط ادای نماز قضا

  1. کسى که نماز قضا دارد، نباید در خواندن آن کوتاهى کند، ولى واجب نیست فورى آن را بجا آورد.
  2. قضاى نمازهاى یومیّه لازم نیست به ترتیب خوانده شود؛ مثلاً کسى که یک روز نماز عصر و روز بعد نماز ظهر را نخوانده، لازم نیست اوّل نماز عصر و بعد از آن نماز ظهر را قضا کند. ولى در نمازهایى که اداى آنها باید به ترتیب خوانده شود؛ مثل نماز ظهر و عصر یک روز، باید قضاى آن را نیز به ترتیب بجا آورد.
  3. نماز قضا را با جماعت مى‏توان خواند؛ چه نماز امام جماعت ادا باشد و چه قضا، و لازم نیست هر دو، یک نماز را بخوانند؛ مثلاً اگر نماز قضاى صبح را با نماز ظهر یا عصر امام بخواند اشکال ندارد.
  4. اگر مسافرى که باید نماز را شکسته بخواند، نماز ظهر یا عصر یا عشا از او قضا شود، باید آن را دو رکعتى بجا آورد، اگر چه در غیر سفر بخواهد قضاى آن را بجا آورد.
  5. در سفر نمى‏توان روزه گرفت، حتى روزه قضا، ولى نماز قضا مى‏توان بجا آورد و تفصیل این مسأله در بحث روزه مسافر خواهد آمد.
  6. اگر در سفر بخواهد نمازهایى را که در غیر سفر قضا شده، بجا آورد، باید نمازهاى ظهر و عصر و عشا را چهار رکعتى قضا کند.
  7. نماز قضا را در هر وقت مى‏توان بجا آورد؛ یعنى قضاى نماز صبح را مى‏توان ظهر یا شب و قضاى نماز مغرب و عشا را در روز خواند.
  8. کسى که نماز قضا دارد، نباید در خواندن آن کوتاهى کند ولى واجب نیست فورى آن را بجا آورد.
  9. کسى که نماز قضا دارد، مى‏تواند نماز مستحب بخواند.

استفتاء

سؤال:
شخصى که مدت 2 یا 3 روز بى‏هوش بوده، آیا نمازهایى را که در این مدت نخوانده قضا لازم است یا خیر؟

جواب:
اگر تمام وقت بیهوش بوده و به دست خود بیهوش نشده قضا ندارد.

نماز قضاى پدر

1 ـ تا انسان زنده است اگر چه از خواندن نماز خود عاجز باشد، شخص دیگر نمى‏تواند نماز او را بخواند.
2 ـ پس از مرگ پدر، نمازها و روزه‏هایى را که بجا نیاورده، بر پسر بزرگ‏تر او واجب است آن نمازها و روزه‏ها را قضا کند، هر چند از روى نافرمانى ترک کرده باشد، و احتیاط مستحب است نماز و روزه‏هایى را که از مادرش قضا شده، بجا آورد.

3 ـ قضاى نمازهایى که بر خود میّت واجب بوده بر پسر بزرگ او واجب است، و نمازهایى که به واسطه استیجار یا از پدرش بر او واجب شده بر پسر او واجب نیست.
4 ـ حالت‏هاى مختلف پسر نسبت به نماز قضاى پدر:

الف) مى‏داند پدر نماز قضا داشته است و:
تعداد آن را هم مى‏داند :  باید آنها را قضا کند.
تعداد آن را نمى‏داند :  اگر مقدار کمتر را بجا آورد کافى است.
شک دارد که خودش بجا آورده است یا نه:  بنابر احتیاط واجب باید قضا کند.

ب) شک دارد که پدر، نماز قضا داشته است یا نه:  چیزى بر او واجب نیست.
5 ـ اگر پسر بخواهد نماز پدر یا مادر را بخواند، باید به تکلیف خود عمل کند؛ مثلاً نماز قضاى صبح و مغرب و عشا را باید بلند بخواند.
6 ـ اگر پس از مرگ پدر، پسر بزرگ‏تر، پیش از آنکه نماز و روزه پدر را قضا کند، از دنیا برود، بر پسر دوم چیزى واجب نیست.

فهرست مطالب

شرایط ادای نماز قضا
استفتاء
نماز قضاى پدر
شرایط اجیرکردن
وظایف اجیر

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 33

فرمت فایل: پاورپوینت