گزارش تخصصی چگونه علاقه مند کردن دانش آموزان به امر مقدس نماز

گزارش تخصصی چگونه علاقه مند کردن دانش آموزان به امر مقدس نماز

گزارش تخصصی چگونه علاقه مند کردن دانش آموزان به امر مقدس نماز

چکیده
بدون تردید، همهی جوانان و نوجوانان، بالفطره استعداد پذیرش و انجام تکالیف مذهبی را دارند اما آنچه مهم است، چگونگی روش‌ها و ارائهٔ شیوه‌های جذب آن‌ها به سوی تکالیف مذهبی است. با اعتقاد بر این اصل بود که بر آن شدم تا دریابم که راه‌ها و شیوه‌های جذب دانش آموزان به اقامهی نماز جماعت، که عالی‌ترین ارتباط انسان با خداست، چیست؟
من به عنوان دبیر دینی و عربی مدرسه، که در هدایت دانش آموزان به سوی مسائل مذهبی و تربیت دینی آنان نقش مهم‌تری دارم، می‌خواهم بدانم که راهکارهای ایجاد انگیزه در دانش آموزان، برای شرکت در نماز چیست؟ و چگونه می‌توانم آنان را نسبت به شرکت در نماز مدرسه ترغیب نمایم.

چگونه دانش آموزان را به نماز علاقه مند کنیم

مقدمه
نماز میراث تمامی انبیاء است هر پیامبری که مبعوث به رسالت شد. انسان‌ها را به نماز دعوت کرد و به آن سفارش نمود. قرآن کریم در «سوره مریم آیه ۳۱ از دعوت به نماز حضرت عیسی (ع) و درآیات بعد از دعوت، به نماز حضرت اسماعیل (ع) یاد کرده است. در سوره طه خداوند به پیامبری (ص) می‌فرماید: «خانواده و پیروان خود را به نماز امر کن و در این دعوت شکیبا باش.» نماز کشتی نجات است که همه افراد بخصوص کودکان و نوجوانان ها و جوان‌ها را از طوفان‌ها و خیزاب‌ها عبور می‌دهد و به ساحل آرامش و رستگاری می‌رساند.

نماز، تقدیم حمد و سپاس به درگاه خالق منان و کامل‌ترین پاسخ به عالی‌ترین نیاز انسان؛ فرصتی برای طراوت بخشیدن روح و پلی برای نیل به اوج کمال «نماز». یعنی کمال جویی است. یکی از اساسی‌ترین ارکان حیات، «نماز». مطلق و زینت بخش شخصیت و منش مؤمنان است، تمدن، فرهنگ، زندگی و تحرک جوامع انسانی است.

فلسفه عبادت و نماز در قرآن

فهرست مطالب
چکیده: ۲
مقدمه ۳
بیان مسئله ۴
شناسایی علت ۴
ارزشهای دینی و مذهبی ۵
ناآشنایی با فلسفه و معانی عبادت و نماز ۸
اصلاح روابط خانوادگی ۹
ایجاد اسوه و الگوی مناسب برای جوانان ۱۰
انتخاب دوستان مناسب ۱۰
تشویق جوانان به بهره وری از دوران نوجوانی ۱۱
فلسفه عبادت و نماز در قرآن ۱۱
ناآشنایی با نیازهای خود ۱۲
راهکارهای پیشنهادی برای تغییر در نگرش به نماز ۱۳
راههای بوجود آوردن انگیزه در دانش آموزان ۱۴
نتیجه گیری ۱۶
منابع: ۱۷

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 17

فرمت فایل: WORD