مقاله بخشی از زندگی حضرت فاطمه (س)

مقاله بخشی از زندگی حضرت فاطمه (س)

مقاله بخشی از زندگی حضرت فاطمه (س)

فاطمه پاره تن من است
چیزی از ازدواج حضرت زهرا سلام الله علیها با حضرت علی علیه السلام نگذشته بود ، روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله به دیدار انها امد و از احوالسان جویا شد . پس از ساعتی علی علیه السلام برای انجام کاری از خانه ببیرون رفت . پیامبر به فاطمه یلام الله علیها فرمود : دخترم حالت چطور است ؟ شوهرت را چگونه شوهری یافته ای ؟

فاطمه یلام الله علیها عرض کرد

پدر جان شوهرم را شوهری بهترین یافتم ، ولی جمعی از زنان قریش نزد من امدند و گفتند رسول خداصلی الله علیه و اله تو را به همسری کسی در اورده که فقیر و تهی دست است .پیامبر فرمود دخترم ، نه پدرت فقیر است و نه شوهرت .خداوند گنجینه های طلا و نقره تمام زمین را در اختیار من نهاده است ولی من از انها چشم پوشیدم و پاداشی را که در پیشگاه خداست برگزیدم. دخترم ، اگر انچه را پدرت می داند می دانستی ، دنیا در نظرت ناچیز جلوه می کرد . سوگند به خدا در نصسحت و اموزش تو کوتاهی نکردم . شوهر تو در تقدم به اسلام و در علم و حلم از همه مقدم تر و بهتر است .دخترم ، وقتی خدا وند بر سراسر زمین نگاه کرد ، دو مرد را برگزید ، یکی از ان دو را پدر تو قرار داد و دیگری را شوهر تو . دخترم ، شوهر تو نیکو شوهری است ، هموتره در همه امور از او اطاعت کن .

سپس پیامبر حضرت علی را به حضور طلبید و در شان و مقام فاطمه سلام الله علبهت مطالبی فت و تز جمله فرمود : فاطمه پاره تن منست ، هر که او را برنجاند ، مرا رنجانده و هر کس او را شاد کند مرا شاد کرده است . امام علی علیه السلام درشان حضرت زهرا سلام الله علیها می گوید : سوگند به خدا هرگز فاطمه را خشمگین ومجبور به کاری نکردم تا آن زمان که خداوند روح او رابه سوی خود قبض کرد واو نیز هیچگاه مرا ناراحت نکرد و از من نافرمانی ننمود . هر زمان به او نگاه می کردم ، همه اندوهها و حزنها و رنجها یم برطرف می شد .

سال پنجم هجرت و حفر خندق

فهرست
مقدمه ۳
فاطمه پاره تن منست ۴
سال پنجم هجرت و حفر خندق ۶
نخستین کسی که بعد از رحلت پیامبر به او پیوست ۶
مخالفت با تجمل گرایی و اطاعت از رهبری ۷
از او درخواست چیزی نکن ۸
دعا برای همسایه ۸
وای بر کسی که در اتش دوزخ افتد ۹
مائده بهشتی ۱۰
مقدم داشتن دیگران بر خود ۱۲
بهتر ازانگشتری ۱۲
دختر فضه کنیز حضرت زهرا (س) ۱۳
تصرف فدک ۱۴
در بستر بیماری ۱۵
شهادت ۱۶
وصیت های حضرت زهرا ۱۷
وصیت های سیاسی ۱۷
وصیت های مکتوب ۱۸
نقش حضرت زهرا در نبردهای اسلام ۱۸
فاطمه زهرا در فتح مکه ۲۰
فاطمه زهرا در کنار مزار شهدا ۲۱
پاکدامنی و عفاف حضرت زهرا ۲۲
حضرت زهرا ، رکن امیرالمؤمنین ۲۳
فاطمه محور اهل بیت ۲۴
نقش حضرت زهرا در اثبات حقانیت امیرالمؤمنین ۲۵
رویارویی پیامبران با ستمگران ۲۹
دلیل زنده نگه داشتن یاد حضرت زهرا ۳۰
خاتمه ۳۰
منابع و مآخذ ۳۲

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 43

فرمت فایل: WORD