پاورپوینت مدیریت زنجیره تامین پایدار

پاورپوینت مدیریت زنجیره تامین پایدار

این فایل پاورپوینت شامل 20 اسلاید بوده و در مورد مدیریت زنجیره تامین پایدار می باشد

امروزه، مسایل زیست محیطی توجه مشارکین زنجیره تامین جهانی را به خود جلب کرده است که به علت افزایش اهمیت مسایل زیست محیطی در فعالیت های مرسوم، سازمان ها نیازمند اعمال مساله پایداری در عملیات خود می‌ باشند.

عملیات زنجیره تأمین با ملاحظات پایداری به یک مسئله کلیدی در سال‌های اخیر تبدیل شده است. درحالی‌که تفاسیر مختلفی از پایداری وجود دارد، یک مفهوم اساسی میان تمامی تفاسیر به چشم می‌خورد و آن‌هم رویکرد سه‌گانه پایداری یعنی اقتصادی، محیط‌زیستی و اجتماعی است.

با این دیدگاه، در زنجیره‌های تأمین پایدار، معیارهای زیست ‌محیطی، اجتماعی و اخلاقی باید توسط اعضای زنجیره تأمین رعایت گردند.

مفهوم پایداری

مفهوم پایداری از یکپارچگی سه معیار زیست محیطی(1)، اجتماعی(2) و اقتصادی(3) تشکیل شده است و به یک سازمان اجازه می دهد تا به «زیست پذیری اقتصادی بلند مدت» (4) دست یابد. (کارتر و راجرز، 2008، 360)

به عبارت دیگر، یکپارچگی جنبه های زیست محیطی و اجتماعی با ملاحظات اقتصادی، به عنوان ابعاد سه گانه‌ی پایداری سازمانی(1) شناخته شده اند (اِلکسنگتون، 2004). کارتر و راجرز (2008) نیز اذعان کردند که پایداری بلند مدت که از تلفیق مسوویلت های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی اشاره دارد، بطور فزاینده ای در ادبیات کسب و کار در حوزه مدیریت و عملیات ها مورد توجه قرار گرفته است.

 

مفهوم پایداری در زنجیره تأمین

درباره واژه‌ی پایداری یکی از تعاریف بسیار پذیرفته شده، توسط کمسیون برونت-لَند(1) (کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه(2)) است: پایداری توسعه ای است که نیازهای حال حاضر را بدون به خطر انداختن توانایی نسل های آینده برای رفع نیازهای خود برآورده می کند (کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه، 1987، 8؛ به نقل از کارتر و راجرز، 2008، 363).

مدیریت زنجیره تامین پایدار

SSCMرا مدیریت مواد، اطلاعات و جریان های سرمایه، همچنین همکاری میان شرکت‌های زنجیره تامین در یکپارچه سازی اهداف حوزه‌های اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی به علاوه اهداف ناشی از تقاضاهای مشتریان و سرمایه گذار تعریف می کنند.(منتزر و همکاران (2001))(1)

متاسفانه، تعریف اجتماعیِ اقتصادی کلان، از واژه‌ی پایداری به دشواری برای سازمان ها کاربرد دارد و راهنمایی کمی درباره‌ی اینکه چگونه سازمان ها ممکن است در آینده در مقابل نیازهای کنونی، تعیین فن آوری و منابع مورد نیاز برای پاسخگویی به این نیازها، و درک اینکه چگونه به طور موثر مسئولیت های سازمانی بین ذینفعان مختلف از قبیل سهامداران، کارکنان، سازمان های دیگر در زنجیره تأمین، و سهامداران گسترده تر از جمله جامعه و محیط زیست طبیعی تعادل ایجاد کند، ارایه می کند کارتر و راجرز، 2008، 363).

همچنین نیاز اساسی به افزایش آگاهی مشتریان از مسایل پایداری و اقدامات در دست اجرای زنجیره تامین وجود دارد.
در سال های اخیر، محققان بر ترکیب روش های علمی با مدیریت زنجیره تامین از طریق توسعه پایدار تمرکز کرده اند.
در صنایع مدرن، مدیریت زنجیره تامین مرسوم نه تنها با منظر اقتصادی، بلکه به علت اثر زیست محیطی و اجتماعی آن با پایداری مرتبط است.

تحلیلی بر تعاریف پیشنهادی برای مدیریت زنجیره تأمین پایدار نشان می‌دهد که هر سه بعد پایداری به‌ طور شفافی مدنظر قرار گرفته‌اند، البته تمامی تعاریف پیشنهادی هر سه بعد را مدنظر قرار نداده‌اند. برخی محققان فقط بعد اجتماعی را مدنظر قرارداده‌اند. برخی محققان نیز بر ترکیب ویژگی‌های زیست ‌محیطی و اجتماعی پایداری تأکید کرده‌اند.

کلوس و همکاران(1) بر ترکیب ویژگی‌های اقتصادی و زیست‌محیطی پایداری با استفاده از تأکید بر اهمیت بازاریابی و توجه به گزینه‌های سطوح انرژی در زنجیره تأمین تمرکز کرده‌اند. آن‌ها بعد اجتماعی زنجیره تأمین را نادیده گرفته‌اند.

فهرست مطالب

مفهوم پایداری
مفهوم پایداری در زنجیره تأمین
مدیریت زنجیره تامین پایدار
نظریه های مرتبط با مدیریت زنجیره تأمین پایدار

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 20

فرمت فایل: پاورپوینت