پاورپوینت شبه خصوصی سازی در ایران

پاورپوینت شبه خصوصی سازی در ایران

خصوصی سازی
افزایش کارایی
استفاده بهینه از منابع
تولید بیشتر و متنوع تر کالاها

اهداف برنامه خصوصی سازی و واگذاری مالکیت
بهبود عملکرد
گسترش مالکیت در میان بخش اعظم جامعه
تسهیل رشد اقتصادی
ایجاد درآمد برای دولت
سوال؟
در سال های اخیر کشورهای مختلف تا چه اندازه به اهداف خصوصی سازی نایل شده اند؟
آیا صرف خصوصی سازی منجر به دستیابی به اهداف می شود؟

بازنگری در رویکرد خصوصی سازی
سیاست های مکمل
آزادسازی اقتصادی
بهبود و ارتقای فضای کسب و کار
اصلاح نظام حقوقی و قضایی
برنامه های مکمل
ارتقای شفافیت
اصلاح فرآیندها و بازسازی ساختار
برنامه های نظارتی- اصول حاکمیت شرکتی
روش های مناسب واگذاری

شبه خصوصی‌ سازی
خصوصی سازی بدون توجه به سیاست ها و برنامه های مکمل و روش های مناسب واگذاری

مطالعات تجربی
سهام کنترلی
کیوان مهام و تنها (1393): خصوصي سازي 140 شركت دولتي از طريق انتقال سهام كنترلي طی سالهای 1380 تا 1390 منجر به افزايش بهره وري كاركنان و بهبود نسبي عملكرد شركت ها شده است.

بورس
مجتهدزاده و اثنی عشری: عملکرد مالی 38  بنگاه واگذار شده از طریق بورس طی سال های 1389- 1382 بهبود یافته است.
حساس یگانه و همکاران: هیچگونه رابطه معنی داری بین حاکمیت شرکتی و عملکرد 90 شرکت بورسی واگذار شده در سال 1385 وجود ندارد.

مزایده
برنارد بلک 1999، خصوصی سازی شرکت های مهم روسیه از طریق «مزایده» به تعداد انگشت شماری افرادی منتقل شد که در راستای منافع شرکت ها عمل نکردند. روبل روسیه سقوط کرد، بسیاری از بانک ها ورشکست گردیدند، فساد شایع گردید.

خصوصی سازی انبوه
خصوصی سازی انبوه و سریع شرکت های متوسط و بزرگ منجر به خرید و فروش گسترده توسط خود مدیران و سهامداران کنترلی شده است.
تجربه جمهوری چک به عنوان کشوری با شرایط مشابه روسیه، حاکی از آنست که موفقیت این کشور در نظارت و کنترل فروش به مدیران داخلی و دولتی عامل اصلی موفقیت برنامه های خصوصی سازی بوده است.

خصوصی سازی بر اساس حاکمیت شرکتی
چریل 1996: تجربه شرکت های چینی که قوانین حاکمیت شرکتی را مراعات   کرده اند به مراتب عملکرد بهتری از شرکت های خارج از لیست داشته اند.

فهرست مطالب
خصوصی سازی و حاکمیت شرکتی
روش های خصوصی سازی
مطالعات تجربی
شیوه های واگذاری در ایران
نتیجه گیری و پیشنهادات

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 29

فرمت فایل: پاورپوینت