پاورپوینت تونل سازی

پاورپوینت تونل سازی

پاورپوینت در مورد انواع تونل سازی

مقدمه پاورپوینت تونل سازی
احتمالا اولین تونل‌ ها در عصر حجر برای توسعه خانه‌ها با انجام حفریات توسط ساکنان شروع شد. این امر نشانگر این است که آنها در تلاشهایشان جهت ایجاد حفریات به دنبال راهی برای بهبود شرایط زندگی خود بوده اند.

پیش از تمدن روم باستان ، در مصر ، یونان ، هند و خاور دور و ایتالیای شمالی ، تماما تکنیک های تونل سازی دستی مورد استفاده قرار می‌گرفت. که در اغلب آنها نیز از فرایندهای مرتبط با آتش برای حفر تونل های نظامی ، انتقال آب و مقبره‌ها کمک گرفته شده است.

در ایران نیز از چند هزار سال پیش، به منظور استفاده از آب های زیر زمینی تونل هایی موسوم به قنات حفر شده است. که طول بعضی از آنها به 70 کیلومتر و یا بیشتر نیز می‌رسد. تعداد قنات های ایران بالغ بر 50000 رشته برآورده شده است. جالب توجه است که این قنات های متعدد، طویل و عمیق با وسایل بسیار ابتدایی حفر شده اند.

رومی ها نیز در ساخت قنات‌ها و همچنین در حفاری تونل های راه پر کار بودند. آنها در ضمن اولین دوربین های مهندسی اولیه را در جهت کنترل تراز و حفاری تونل ها به کار بردند.

اهمیت احداث تونل ها در دوران های قدیم ،. تا بدین جاست که کارشناسان کارهای احداث تونل در آن تمدن‌ها را نشانگر رشد فرهنگ و به ویژه رشد تکنیکی و توان اقتصادی آن جامعه دانسته‌اند. در فایل حاضر به تونل سازی و ابعاد مختلف آن از جمله تاریخچه، خطرات، مراحل طراحی و دسته بندی انواع تونل پرداخته شده است.

پاورپوینت تونل سازی

مراحل تونل سازی

تاریخچه ساخت تونل و سازه‌ های زیر زمینی

فهرست مطالب
تونل سازی
تاریخچه تونل سازی و سازه‌ های زیر زمینی
تونل سازی شغلی با خطر های پنهان
خطرات پنهان در تونل سازی
مراحل تونل سازی
طبقه بندی تونل ها:
مطالعه ساختگاه تونل
طراحی تونل
نقش شرایط زمین شناختی در طراحی تونل
صنعت تونل ایران

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 40

فرمت فایل: پاورپوینت