پاورپوینت بیداری اسلامی در جهان عرب و ایران و شبه قاره هند

پاورپوینت بیداری اسلامی در جهان عرب و ایران و شبه قاره هند

بیداری اسلامی در جهان عرب و ایران و شبه قاره هند

پاورپوینت بیداری اسلامی در جهان عرب و ایران و شبه قاره هند شامل 98 اسلاید است.
منابع مطالعه اندیشه سیاسی معاصر عرب
1- روش «جریان شناسی»
کتاب سیر اندیشه سیاسی عرب: حمید عنایت؛.
کتاب گرایشهای سیاسی در جهان عرب: نوشته مجید خدوری؛.

2- روش «مقوله شناسی»: مقوله های مهم جامعه و سیاست شناسی در نظر گرفته شده است.
کنتاب اندیشه سیاسی در اسلام معاصر: حمید عنایت؛.

3- روش «متفکر شناسی»
کتاب تفکر عرب: آلبرت حورانی؛
زعماء الاصلاح فی عصر الحدیث: احمد امین؛

بیداری اسلامی در جهان عرب

اندیشه سیاسی به طور معطوف به دوره بحران است.
اندیشه عرب به طور خاصی مصداق این عبارت است. زیرا در دوران معاصر بحرانهای پی در پی نقش اساسی در شکل گیری اندیشه های عرب و دگرگونی آن داشته است.

نجیب عیسی : «بحران فرهنگ و روشنفکری در جهان عرب، بخشی از یک بحران فراگیر و کهن است». که آن را بحران «توسعه» می نامند.

عربها چون ایرانیان، از هنگامی که با دولتهای اروپایی آشنا شدند. به عمق عقب ماندگی خود و توسعه و پیشرفت اروپاییها پی بردند.
پاسخهای گوناگونی به این معضل داده شده است که یکی از آنها بازگشت به اسلام به مثابه دین و تمدن است.
در واقع، جنبش بیداری اسلامی در جهان عرب پایداری در برابر مخاطراتی بود که موجودیت آنها به خطر انداخته بود. و با اتکا به اصول و مبانی اسلامی انجام شد. و اصلاح دینی را به منظور برانگیختن روح ایستادگی در وجود امّت اسلامی در برابر سلطه غرب و نیز ضعف و فساد داخلی برگزید.

بر اساس نوع پاسخهای داده شده آنها در چهار دسته قرار می گیرند.
این تقسیم بندی پاسخهایی است که اندیشمندان عرب در درون گفتمان اسلامی مطرح کرده اند. و نتیجتاً ناسیونالیسم، سوسیالیسم و ایدئولوژیهایی از این دست را پوشش نمی دهد.

  1. تمدن گرایان – عرب گرایان
  2. تمدن گرایان – اسلام گرایان.
  3. اسلام گرایان سنتی
  4. اصول گرایان اسلامی

طهطاوی و خیر الدین تونسی از اندیشمندان برجسته گرایش اول؛.
سید جمال الدین اسد آبادی و تا حدودی محمد عبده از متفکران گرایش دوم؛.
رشید رضا از سخن گویان اصلی گرایش سوم؛.
سید قطب و اخوان المسلمین از فعالان گرایش چهارم؛.

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 98

فرمت فایل: پاورپوینت