مقاله در مورد جمعیت و بهداشت

مقاله در مورد جمعیت و بهداشت

مقاله در مورد جمعیت و بهداشت
بهداشت یا سلامت به معنای حالتی از خوبی و خوشی جسمانی و ذهنی و اجتماعی است و تنها به معنای بیمار نبودن و فقدان معلولیت نیست. «این تعریف که از سال ۱۹۴۶ تاکنون تغییر نیافته بدان معنا است که تمام نیازهای اساسی شخص باید برآورده شود، صرف نظر از آنکه این نیازها عاطفی باشند یا بهداشتی، غذایی، اجتماعی یا فرهنگی و از مرحله جنین، یا حتی از مرحله شکل گیری نطفه تا مرحله انسام سالمند» را شامل می شود.

بهداشت به صورت فردی و جمعی مطرح می شود. اما درهر حال، تأمین شرایط لازم جهت رفاه فردی و اجتماعی و تمام فعالیتهای مرتبط با پیشگیری از بیماریها از اهداف عمده بهداشت است.

بهداشت یکی از نیازهای اساسی جوامع بشری است. برآورده شدن این نیاز در گذر تاریخ دچار دگرگونی های زیادی شده و هر تمدنی نگاه متفاوتی به آن داشته است. از «اسقلبیوس» خدای طب در یونان قدیم، «ایمهوتپ» در مصر باستان، «تراتئون» یا فریدون در ایران باستان تا طب سنتی ابن سینا و «آئورودی» در شبه قاره همه و همه نشان از اهمیت سلامت در جوامع بشری دارد. بهداشت و سلامت پدیده ها و مفاهیمی عمدتاً اجتماعی اند.

زیرا علاوه برآن که برخورداری از زندگی سالم یک حق انسانی محسوب می شود (World Bank, 2000; WHO, 1978 )، بهداشت و سلامت یک شاخص توسعه و یک عامل مهم در رشد اقتصادی جوامع محسوب می شوند . اهمیت حق برخورداری از مراقبت های بهداشتی و درمانی، در ایجاد سلامت برای انجام فعالیت های اجتماعی است. بنابراین، دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی باعث ایجاد فرصت های برابر در جامعه خواهد شد.

فهرست مطالب:
مقدمه
بهداشت عمومی
بهداشت برای همه
خدمات بهداشتی و سطوح مختلف آن
سطوح خدمات و مراقبت های بهداشتی
مشکلات و پیچیدگی های سطوح خدمات بهداشتی
سطوح ارائه خدمات و نظام ارجاع در ایران
سطوح شبکه بهداشت و درمان شهرستان در ایران
خانه بهداشت
مرکز بهداشتی درمانی روستایی
پایگاه بهداشت
مرکز بهداشتی درمانی شهری
متوسط جمعیت تحت پوشش هر واحد شبکه بهداشتی
بیمارستان
مرکز بهداشت شهرستان
منابع مالی خدمات بهداشتی
خدمات بهداشتی اولیه
اصل برابری و عدالت
اصل مشارکت مردمی
اصل همکاری بین بخشی
اصل تکنولوژی مناسب
اصل ادغام یا جامعیت خدمات
مرکزیت زدایی
بحث و نتیجه گیری
منابع

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 26

فرمت فایل: WORD