پرسشنامه کیفیت ارتباط تغییر Miller et al

پرسشنامه کیفیت ارتباط تغییر Miller et al

پرسشنامه استاندارد کیفیت ارتباط تغییر Miller et al در سال 1994 طراحی شده است و شامل 6 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
کیفیت ارتباط تغییر : ارتباط تغییر اصلی ترین مکانیزم برای ایجاد آمادگی برای تغییر در بین اعضای سازمان است. (Miller et al., 1994)

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از کیفیت ارتباط تغییر نمره ای است. که پاسخ دهنده گان به سوالات 6 گویه ای پرسشنامه کیفیت ارتباط تغییر می دهند.

روایی و پایایی پرسشنامه
روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش Miller et al.,(1994) روایی پرسشنامه توسط متخصصان تأیید شده است.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. ( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش Miller et al.,(1994) پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ 83/ درصد ذکر شده است.

مشخصات پرسشنامه کیفیت ارتباط تغییر Miller et al

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 6 سوال
تعداد مولفه: تک مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD