پرسشنامه عوامل موثر بر انگیزش کارکنان

پرسشنامه عوامل موثر بر انگیزش کارکنان

پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر انگیزش کارکنان

پرسشنامه عوامل موثر بر انگیزش کارکنان کیانی شامل 19 سوال است. که دارای امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
انگیزش : عبارت از هر نوع تأثیری است که موجب تقویت، جهت گیری و بروز رفتار انسان ها می شود ( هل ریگل ،1989؛ به نقل از کیانی، 1391).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته الگوی دو عاملی هرزبرگ در ارزیابی انگیزش کارگران موقت را می سنجد.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش کیانی (1391) برای تعیین روایی پرسشنامه طرح اولیه پرسشنامه تهیه گردید. و پس از استفاده از نظریات استاد راهنما و مشاور،. در اختیار تعدادی از صاحب‌ نظران جامعه مورد مطالعه قرار داده شده که در نتیجه مواردی جهت اصلاح پیشنهاد گردید. و سرانجام پس از اعمال اصلاحات در پاره‌ای از موارد پرسشنامه نهایی تدوین گردید.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد.( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش کیانی(1391) پایایی مولفه های پرسشنامه بر اساس روش آلفای کرونباخ . برای کل پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS به ترتیبی که در جدول زیر مشاهده می کنید، به دست آمد. در نهایت با اصلاحات لازم پرسشنامه نهایی طراحی شد و در نهایت بر روی گروه نمونه آماری اصلی به اجرا گذاشته شد.

بخشی از سوالات پرسشنامه

ردیف عامل میزان اهمیت یا تأثیر
1 2 3 4 5 6 7
1 چه مقدار دستمزد برای شما برای ارائه یک کار خوب مهم است؟.              
2 چه میزان مزایا برای شما برای ارائه یک کار خوب مهم است؟              
3 هنگامیکه متقاضی دریافت کاری هستید، آشنایی با افراد جدید تا­چه حد برای شما اهمیت دارد؟.              
4 تا چه حد احساس می­کنید، در کارتان به شما مسئولیت داده شده است؟              
5 تا چه حد احساس می­کنید، دانش کافی برای اتخاذ تصمیم گیری در کارتان را دارید؟.              
6 تا چه حد ایده ها، افکار و عقاید خود را تبادل می­کنید؟              
7 تا چه حد احساس می­کنید، شنونده خوبی برای ایده ها، پیشنهادها و نظرات دیگران هستید؟.              
8 تا چه حد احساس می­کنید به خاطر نیل به اهداف سازمان تشویق می شوید؟              
9 تا چه حد احساس می­کنید که در حین کار آموزش می بینید؟(هر نوع آموزشی).              
10 تا چه حد احساس می­کنید که مهارت لازم برای ارائه  یک کار خوب را دارید؟              

مشخصات پرسشنامه عوامل موثر بر انگیزش کارکنان

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال:  19 سوال
تعداد مولفه: 2 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل: ورد آفیس WORD
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD