پرسشنامه سرمایه فکری بنیتس 32 سوالی

پرسشنامه سرمایه فکری بنیتس 32 سوالی

پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری بنیتس

پرسشنامه سرمایه فکری بنیتس دارای 32 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
سرمایه فکری : سرمایه فکری عبارت است از داشتن دانش، به کار بردن تجربه، تکنولوژی سازمانی،. ارتباط با مشتری و عرضه کننده و نیز توانایی های حرفه ای که یک مزیت رقابتی در بازار را از آن شرکت می کند.

تعریف عملیاتی متغیرهای پرسشنامه
در این تحقیق منظور از سرمایه فکری نمره ای است که آزمودنی ها به پرسشنامه 32 گویه ای سرمایه فکری می دهند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم ( سرمد و همکاران،1390). در تحقیق نعمتی،1392 در تحقیق حاضر، از روش اعتبار یا روایی مفهومی استفاده شده است. زیرا هنگامی که اعتبار تجربی امکان پذیر نباشد. یا مشکل بتوان از طریق تجربی یا عملی برای یک اندازه یا یافته اعتبار کسب کرد اعتبار مفهومی استفاده شده است. (خاکی، 1389، ص 291-288). برای تقویت روایی، پرسشنامه در اختیار اساتید راهنما و مشاور و همچنین شورای تحقیقات سازمان زندان های کشور قرار گرفت. و از روایی پرسشنامه اطمینان حاصل گردید.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. (سرمد و همکاران،1390)

مشخصات پرسشنامه سرمایه فکری بنیتس

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 32 سوال
تعداد مولفه: 3 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD