پرسشنامه سرمایه فکری برگرفته از مقاله ماریلینا و ماتیو به نقل از پراینده

پرسشنامه سرمایه فکری برگرفته از مقاله ماریلینا و ماتیو به نقل از پراینده

پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری برگرفته از مقاله ماریلینا و ماتیو به نقل از پراینده

پرسشنامه سرمایه فکری برگرفته از مقاله ماریلینا و ماتیو به نقل از پراینده دارای 22 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
سرمایه فکری : ادوینسون و مالون سرمایه فکری را چنین تعریف کرده اند. دانشی که می تواند به ارزش تبدیل شود. (نظری و هرمانس، ۲۰۰۷: ۵۹۶).

تعریف عملیاتی متغیرهای پرسشنامه
سرمایه فکری : این متغیر در قالب سه خرده مقیاس سرمایه انسانی (6 شاخص)،. سرمایه ساختاری (8 شاخص) و سرمایه ارتباطی (8 شاخص) و در کل توسط 22 شاخص در پرسشنامه سنجیده می شود.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش پراینده (1392) اعتبار محتواي اين پرسشنامه توسط اساتيد راهنما . و مشاور و چند تن از افراد صاحب نظر مورد تأييد قرار گرفته است و از اعتبار لازم برخوردار مي‌باشد.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. (سرمد و همکاران،1390). میزان پایایی پرسشنامه در تحقیق پراینده (1392) به شرح زیر به دست آمده است.

مشخصات پرسشنامه سرمایه فکری برگرفته از مقاله ماریلینا و ماتیو به نقل از پراینده

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 22 سوال
تعداد مولفه: 3 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD