پرسشنامه سبک‌ های فرزندپروری رابینسون و همکاران

پرسشنامه سبک‌ های فرزندپروری رابینسون و همکاران

پرسشنامه استاندارد سبک‌ های فرزندپروری رابینسون و همکاران

پرسشنامه سبک‌ های فرزندپروری رابینسون و همکاران 1995 شامل 27 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
سبک فرزند پروری: ترکیب‌هایی از رفتارهای والدین است که در موقعیت‌ های گسترده روی می‌دهند. و جو فرزندپروری با دوامی را به وجود می‌آورد. (برک ، 2007، ترجمه سیدمحمدی، 1390به نقل از وازپور، 1392).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
تعریف عملیاتی: میزان نمره ایست که هرکدام از والدین از مؤلفه‌های سبک‌ های فرزندپروری رابینسون کسب می‌کنند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش وازپور (1392) اعتبار محتوای این پرسشنامه توسط اساتید راهنما و مشاور و چند تن از افراد صاحب نظر مورد تأیید قرار گرفته است. و از اعتبار لازم برخوردار می‌باشد.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد.  ( سرمد و همکاران،1390). علیزاده (1380) در پژوهش خود اعتبار درونی برای مقیاس اقتداری در کودکان عادی ایرانی 90% . و برای مقیاس استبدادی 78% و برای مقیاس سهل گیر 70% گذارش نمودند.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 27 سوال
تعداد مولفه: 4 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 11
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 11

فرمت فایل: WORD