پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان کانرز فرم والدین

پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان کانرز فرم والدین

پرسشنامه استاندارد مشکلات رفتاری کودکان کانرز فرم والدین

معرفی پرسشنامه مشکلات رفتاری کانرز
فرم والدین مقیاس کانرز دارای 48 گویه است که به وسیله والدین کودک تکمیل می گردد.  والدین،  سوالات را در فرم هایی  که بر اساس مقیاس لیکرت درجه بندی شده . با استفاده از ۴ گزینه نمره گذاری می کنند. لذا دامنه نمرات هر سوال از صفر ( اصلا صحیح نیست ، یا هرگز ، به ندرت ) . تا ۳ ( کاملاً صحیح است ، یا اغلب اوقات،  تقریبا همیشه ) متغیر است.

مولفه های پرسشنامه

زیر آزمون های فرم کوتاه ویژه والدین بر اساس تحلیل عوامل به این شرح می باشد. (24 گویه تحت عوامل زیر دسته بندی گردیده و سایر گویه ها در عامل شخصی قرار نگرفته اند).

  1. مشکلات سلوک: این زیر مقیاس از 8 گویه تشکیل شده است. ضریب آلفای کرونباخ این مقیاس 94/0 توسط کانرز (1990) گزارش شده است. مشکلاتی مانند گستاخی، زودرنج بودن، خرابکاری و مشاجره را در بر می گیرد.
  2. مشکلات یادگیری : این زیر مقیاس از 4 گویه تشکیل شده است. ضریب آلفای کرونباخ برای این زیر مقیاس 63/0 گزارش شده است (کانرز، 1990). مشکلاتی مانند حواس پرتی، بی دقتی و سرخورده شدن در فعالیت ها را در بر می گیرد.
  3. مشکلات روان تنی: این زیر مقیاس از 4 گویه تشکیل شده است. ضریب آلفای کرونباخ برای این مقیاس 0/91 گزارش شده است (کانرز، 1990). این مقیاس مشکلاتی مانند سردرد، تهوع و خوابیدن را در بر می گیرد.
  4. بیش فعالی تکانش گری : این زیر مقیاس از 4 گویه تشکیل شده است. که ضریب آلفای کرونباخ آن 0/90 می باشد ( جیاناریس، گولدن و گرین، 2001) . این زیر مقیاس مشکلاتی مانند : خجالتی بودن، ترسو بودن و نگران بودن را در بر می گیرد.
    تحلیل عوامل فوق در بسیاری از مطالعات در کشورهای مختلف از جمله هند (روزنبرگ و جانی ، 1995)، . اسراییل (مارگالیت، 1983)، عربستان (کونتسی، بارت، کنینگو کاریا، 2000) . و هلند (بلوت وکرفر، 1986) تایید شده است.

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه­ گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

روایی و پایایی مقیاس در مطالعات متنوع در کشور های مختلفی گزارش شده است. گویت، کانرز و اولریچ (1978) همبستگی درونی را بین 41/0 تا 57/0 گزارش کرده اند. (جیاناریس، گولدن و گرین ، 2001) .الحسن الاواد و سونگا بارک (2002) در سودان پایایی باز آزمایی را معادل 83/0 . و همسانی درونی بین زیر مقیاس های مختلف را از زیر 52/0 (زیر مقیاس اضطراب) تا 80/0 (بیش فعالی) گزارش کرده اند. (توضیحات کامل داخل فایل).

روایی و پایایی این پرسشنامه در پژوهش شهائیان و همکاران (۱۳۸۶) ذکر شده است.

روایی و پایایی : دارد (فارسی)
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد
تعداد سوال: 48 گویه
مولفه : دارد (سوالات مربوط به هر مولفه مشخص نیست)
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 20
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 20

فرمت فایل: WORD