پرسشنامه خود تخریبی

پرسشنامه خود تخریبی

پرسشنامه استاندارد خود تخریبی

پرسشنامه خود تخریبی دارای 8 سوال بوده و هدف آن سنجش میزان خود تخریبی می باشد. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه
طبق تعریف، رفتارهای خود تخریبی عبارت است از: ارتکاب اعمالی از قبیل خودآزاری عمدی، اقدام تعمدی مهلک یا غیر مهلک، خواه فیزیکی،. خواه مسمومیت با علم به احتمال خطرناک بودن آن ها و در مورد مسمومیت دارویی . اطلاع داشتن از این موضوع که مقدار مصرفی بیشتر از اندازه مورد نیاز است. (پورافکاری، 1385).

امروزه نقش تأثیرات اجتماعی بر بروز رفتارهای خود تخریبی افراد ثابت شده است. (اونس و همکاران، 1995؛ به نقل از آثامحمدیان و رسول زاده طباطبایی، 1381). بریگهام و سولومون در 1999 اعلام داشتند رفتارهایی از قبیل سیگار کشیدن،. ورزش ناکافی، مصرف الکل و داروها برای رفع تنش و رژیم غذایی مناسب جزء رفتارهای خودتخریب گرایانه و از عوامل اصلی مرگ در آمریکا می باشند. (آقامحمدیان شعرباف و همکاران، 1391).

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از خود تخریبی نمره ای است که کارکنان به سوالات 8 گویه ای پرسشنامه خود تخریبی می دهند .

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد.

در پژوهش آقامحمدیان شعرباف و همکاران (1391)، برای سنجش اعتبار پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد. مقدار ضریب آلفای کرونباخ در بخش اول این پرسشنامه برابر با 836/0 در بخش دوم پرسشنامه آلفای کرونباخ (857/0) می باشد. که این بر اعتبار مقیاس اندازه گیری در این پرسشنامه دلالت دارد. هر چه آلفای کرانباخ به یک نزدیکتر باشد، نشان دهنده پایایی بین سوالات پرسشنامه است. (دلاور، 1382). در این پژوهش روایی محتوای پرسشنامه به تأیید متخصصان این امر؛ اساتید و کارشناسان روان شناس دانشگاه فردوسی رسیده است.

مشخصات پرسشنامه خود تخریبی

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 8 سوال
تعداد مولفه: تک مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مقاله بیس: دارد (از پایگاه معتبر امرالد)
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD