پرسشنامه بازاریابی داخلی ۲۳ سوالی

پرسشنامه بازاریابی داخلی ۲۳ سوالی

پرسشنامه استاندارد بازاریابی داخلی

شامل پرسشنامه استاندارد امتیازبندی تفسیر و روایی پایایی پرسشنامه

معرفی پرسشنامه
پرسشنامه استاندارد بازاریابی داخلی توسط م، صیدی در سال ۱۳۸۵ طراحی شده است و دارای ۲۳ سوال و در قالب لیکرت است.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه
یک استراتژی برای افزایش مشتری، به جای این کارها می‌تواند یک «بازاریابی محتوایی» باشد. چیزی که از آن به کانتنت مارکتینگ یاد می‌شود و بخشی از کارِ اینباند مارکتینگ (بازاریابی درونی) است.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از پرسشنامه استاندارد بازاریابی داخلی نمره ای است که کارکنان به سوالات ۲۳ گویه ای پرسشنامه استاندارد بازاریابی داخلی می دهند .

پایایی

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد ( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). پایایی این پرسشنامه با محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ…… ( پایایی درون فایل)

روایی

اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم ( سرمد و همکاران،۱۳۹۰).( روایی درون فایل)

نمره گذاری پرسشنامه

این پرسشنامه دارای ۲۳ گویه با طیف پاسخگویی لیکرت است. به دو طریق می توان از تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد.

  1. تحلیل بر اساس مولفه­ های پرسشنامه
  2. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد
تعداد سوال: ۲۳ سوال
تعداد مولفه: ۹ مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل: ورد آفیس WORD
فایل PDF: دارد
تعداد صفحات: ۱۰
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 10

فرمت فایل: WORD